Vad är viktigt i historia?

Av: Joakim Wendell |
Tid:
11:44
|
YouTube
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (11:44 min) där historieläraren Joakim Wendell resonerar kring hur vi ser på vad som är viktigt i historien. Förändring inkl. orsaker och följder är ofta i fokus då vi kartlägger vår historia. Men det finns även andra saker som historiker tittar på...

3.5
Average: 3.5 (2 votes)