+ Visa hela artikelserien

Vägar i romarriket

Uttrycket ”Alla vägar bär till Rom” kan förändras en aning till ”Alla vägar bär från Rom”. Då betonar vi det militära syftet med vägarna. Censorn Claudius Appius byggde Via Appia för att göra transporterna lättare från vapensmedjorna i Capua.
L

Via Appia förband inte bara Rom med Syditalien och Sicilien, utan användes också för trafiken till hamnarna på ostkusten som säkrade förbindelserna med Grekland, Mindre Asien och Nordafrika.

Via Appia - världens mest trafikerade väg?

År 312 f.Kr. började censorn Appius Claudius (som för övrigt anlade Roms första vattenledning) bygga en väg söderut från Rom. Den kallades Via Appia (via = väg). Beläggningen gjordes av stora stenplattor för att kunna bära tung trafik. Den håller än i dag (se karta).

En dagsresa från Rom låg stora träsk. Där grävdes kanaler. De resande gick ombord på pråmar och sov hela natten, medan åsnor drog pråmarna. Vägen byggdes sedan vidare till kusten i sydöst, där hamnen Brundisium anlades (nuvarande Brindisi).

På Via Appia tågade soldaterna. Från den bördiga landsbygden sändes livsmedel till Rom. Där forslades varor till Rom, särskilt från de grekiska städerna i södra Italien och världen vid östra Medelhavet. Det var rika och utvecklade områden med Alexandria som centrum.

ANNONS

ANNONS

Romarna reste söderut och österut på Via Appia, och mot Rom färdades greker och andra folk.

Via Appia är säkerligen världens mest trafikerade landsväg genom tiderna, använd från 312 f.Kr till nu. På den gick inte bara härar och transporter utan senare - under medeltiden - också korsriddare och pilgrimer (personer på vallfärd mot en helig plats), bland andra heliga Birgitta på vallfärd till Jerusalem. Det var också den vägen som ledde det grekiska inflytandet till Rom vilket fick enorm betydelse för den romerska kulturen.

En gata i Pompeji. De romerska vägar var livsviktiga för tillväxten av romarriket genom att tillåta effektivare förflyttning av armén, handelsvaror och nyhetsbud. När nätet var som störst sträckte sig vägarna 8500 mil.

Till de erövrade områdena drogs vägar. På dem kunde de romerska härarna snabbt ta sig fram till oroshärdar. Från Roms 14 stadsportar gick med tiden 29 vägar ut.

Romarna byggde vägar även i de erövrade områdena

Romarna byggde vägar i hela sitt välde, mätte dem och satte upp milstenar, placerade med jämna mellanrum. I regel fanns efter varje dagsmarsch härbärge, livsmedelsbutik och bordell, allt för soldaternas och övriga resandes bekvämlighet.

Under industrialiseringen1800-talet hade Frankrike och England stor nytta av de vägar som romarna byggt. Bilen, som var en tysk uppfinning, kom att utvecklas i Frankrike, där vägarna var bättre än i Tyskland. Romarna hade nämligen dragit sig tillbaka från Germanien (Tyskland) efter ett nederlag i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr.

Många av vägarna som romarna byggde används än i dag, fast breddade eller som underlag för någon järnväg. Att ett vägnät som är över två tusen år gammalt passar till vår tids transporter, säger en hel del om hur förutseende romarna var. Vägen anlades på en kraftig underbyggnad för att tåla slitaget från marscherande arméer. Där trafiken var tyngst belades vägen med sten.

Politisk karta som också visar de största vägarna i romarriket

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Varför var vägarna så viktiga för det romerska riket?
     
  2. Vad kallas den allra mest berömda vägen?
     
  3. Varför har de romerska vägarna stått sig så bra under långa tider?
     
  4. Ett känt talesätt lyder ”Alla vägar bär till Rom”. Funder noga och förklara det.

 

Text: Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare

Senast uppdaterad: 31 augusti 2019
Publicerad: 7 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Galenos - om anatomin och blodomloppet

Människor kallar ibland varandra för apor och grisar men då gäller det hur vi uppför oss mot...

M

Arkimedes - antikens store matematiker och fysiker

En naken vetenskapsman som springer hemåt jublande av lycka är en ganska ovanlig syn. Men invånarna...

L

Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

Få personer i historien har blivit så omskrivna som Julius Caesar som under sin kometkarriär kom...

M

Galileo Galilei - den moderna vetenskapens fader

Den 7 januari år 1610 förändras kunskapen om världsrymden för alltid när Galileo Galilei - en 45 år...

ANNONS

Ämneskategorier

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

SO-rummet tag typ

Kommunikation och information

Här hittar du material med anknytning till spridande av information genom historien fram tills idag...

SO-rummet tag typ

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...