Vad är religion? Kan religion jämföras med fotboll?

Av: Tobias Kjellström |
Tid:
15:42
|
|
          

Genomgång (15:42 min) av läraren Tobias Kjellström som gör en jämförelse mellan religion och fotboll. Det är inte så originellt eller ovanligt att jämföra religion med just fotboll, men det är tacksamt! Mina elever har som regel en relation till ett herrfotbollslag, mer sällan är de aktiva i något religiöst sammanhang.

5
Average: 5 (3 votes)