Ord och begrepp - religionskunskap

Av: Raz Mohamad |
Tid:
13:20
|
|
          

Genomgång (13:20 min) där SO-läraren Raz Mohamad berättar kortfattat om viktiga begrepp inom ämnet religionskunskap. Här förklaras begreppen: religion, livsåskådning, Gud, kult, riter, religiös gemenskap, tro, helgon, myt, heliga böcker, människosyn, etik och moral.

5
Average: 5 (1 vote)