Frågor om livet: Vad tror jag själv?

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan olika tider, kulturer, livsåskådningar och religioner. Många av frågorna har naturligtvis inte några slutgiltiga svar. Livsfrågorna behöver inte vara uttalade. Ofta är de omedvetna och yttrar sig som ett ordlöst sökande eller en otillfredsställelse med den verklighetstolkning man redan har.
M

Bestämmer jag själv över mitt öde? Är det slumpen som avgör allt? Vad är meningen med våra liv?

 

Hur ser dina frågor och svar ut? Genom att studera stora livsåskådningssystem,t.ex. kristendom, islam, hinduism och marxism, kan du få hjälp att för dig själv formulera olika livsfrågor. Du kan jämföra deras olika svar och kanske så småningom komma till större klarhet om din egen inställning i olika livsfrågor.

Att lägga pussel med verkligheten

Varje livsåskådning består av många delar, vilka hänger ihop ungefär som bitarna i ett pussel. Samma slags "pusselbitar" kan ibland mer eller mindre tydligt finnas i vår personliga livsåskådning, även om den känns bristfällig. "Pusselbitarna" finns dock framförallt i de stora livsåskådningssystemen.

ANNONS

ANNONS

Även om du inte tänker på det, påverkar "pusselbitarna" din uppfattning om tillvaron och ligger till grund för många av dina beslut och handlingar. Denna del av vår livsåskådning kallas verklighetsuppfattning. Några av de viktigaste "pusselbitarna" är:

 • Världsbilden. Uppfattningen om jordens och universums uppkomst och sammansättning.
   
 • Människosynen. Synen på människans plats på jorden och i universum.
   
 • Samhällssynen. Uppfattningen om hur samhället ska vara uppbyggt och hur det ska styras.
   
 • Historiesynen. Tolkningen av de krafter som driver historien framåt och vår möjlighet att påverka dem.
   
 • Gudsbilden. Synen på gud, gudar eller andra krafter som bestämmer livets uppkomst och inriktning.

En annan del av livsåskådningen utgörs av våra normer och värderingar. Tillsammans utgör de vårt värderingssystem. Där ingår etiken, dvs synen på vill handlingar som är rätta och vilka som är orätta - varför. Också estetiken, dvs uppfattningen om vad som är vackert och vad som är fult ifråga om t.ex. musik, kläder, form och färg.

På SO-rummet möter du många olika varianter av de nämnda "pusselbitarna". Den främsta uppgiften är inte att genast godta eller förkasta dem, utan att försöka leva sig in i varje åskådning och förstå svaren i sitt rätta sammanhang. Då kan du på allvar få hjälp med bearbetningen av dina egna livsfrågor och sökandet efter en egen livsåskådning.

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Livsfrågor

LÄS MER: Icke religiösa livsåskådningar

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens [Artikelserie]

LÄS MER: Att vara människa

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Fundera på:

Så här har några ungdomar formulerat sina frågor ini studiet av religionernas värld:

 1. Finns det något bevis för att Gud finns? Om inte, hur kan man då veta det.
   
 2. Hur har allt blivit till?
   
 3. Finns det en mening med livet?
   
 4. Varför drabbas goda människor av olyckor?
   
 5. Vad sker efter döden?
   
 6. Kan man lita på BibelnlKoranenlTalmudlVedaskrifterna?
   
 7. Finns det ett liv före födelsen?
   
 8. Varför är just Jesus så speciell?
   
 9. Varför är Gud en han?
   
 10. Tror man på samma Gud i alla religioner?

Uppgifter som berör ovanstående frågor:

 1. Vilken eller vilka av frågorna ovan tycker du är viktigast? Motiv ditt svar.
   
 2. Formulera i grupp eller enskilt dina egna frågor för studiet av de olika religionerna och livsåskådningarna. Vad skulle du vilja ha svar på?
   

 

Text: Lennart Koskinen (teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap, läromedelsförfattare och f.d. biskop)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet Vad ska man tro? Religionskunskap för gymnasieskolan (tidigare utg. av Almqvist & Wiksell).

 

Senast uppdaterad: 27 november 2023
Publicerad: 27 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter...

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

SO-rummet bok
S

Argument för Guds existens

Det finns flera försök att "logiskt" bevisa att det finns en gud. Man hänvisar bl.a. till...

SO-rummet bok
S

Finns Gud?

Få ord i vårt språk har så många betydelser som ordet "Gud". Frågan om man kan tro på Gud...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och...

Relaterade taggar

Re
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna