Invandring till Sverige under 1900-talet

Under mellankrigstiden var invandringen till Sverige blygsam men blev dock omdiskuterad, framför allt i samband med frågan om i vilken utsträckning judiska flyktingar skulle tas emot i landet. Från andra världskriget och under resten av 1900-talet förekom det en mycket omfattande invandring till Sverige, först från de nordiska länderna och Baltikum, senare även från andra europeiska länder och under 1980- och 1990-talen från såväl europeiska som utomeuropeiska länder.
M

Under efterkrigstiden ökade invandringen till Sverige starkt.

Orsaker till invandringen

Orsakerna till invandringen har varierat. Under slutet av andra världskriget flydde människor från ockupationsmakter (Nazityskland och Sovjetunionen) medan det under 1950-talet förekom en omfattande s.k. arbetskraftsinvandring. Den svenska industrin hade brist på arbetskraft, och sådan kom från bl.a. Finland, Italien och Jugoslavien. Denna invandring var klart vinstgivande för Sverige och orsakade inte några problem. Det etniskt homogena Sverige blev dock något mindre enhetligt.

ANNONS

ANNONS

Ett invandringsland

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige främst arbetskraftsinvandring.

Under de senaste åren har allt fler kommit hit från krigsdrabbade länder för att söka asyl.

Sedan 2012 har framför allt antalet asylsökande från Syrien ökat kraftigt.

Den mycket omfattande flyktinginvandring som började på 1970-talet och som dominerat sedan 1980-talet har inneburit en markant förändring av det svenska samhället. År 1995 hade närmare tio procent av befolkningen i Sverige invandrarbakgrund, vilket betyder att nära en miljon personer var invandrare. Detta satte sin prägel på samhället i stort men framför allt på vissa platser där flyktingar/invandrare kommit att dominera.

Invandringspolitik under 1900-talet

Svensk invandringspolitik under 1900-talet kännetecknades liksom idag av att invandrarna ska vistas i landet på samma villkor som infödda svenskar. De ska ha valfrihet och kunna utveckla den egna kulturen.

Från slutet av 1960-talet och under 1970-talet utvecklades ett stort program med hemspråksundervisning, och 1976 infördes i regeringsformen en programförklaring att "etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla ett eget kultur- och samhällsliv" borde främjas.

I och med att antalet invandrare/flyktingar ökade blev problemen allt större. Dessa återspeglades i de svårigheter som Statens invandrarverk (nuvarande Migrationsverket) kom att ställas inför. Diskussionen gällde dels vilka flyktingar som skulle få komma till Sverige och stanna i landet, dels vilken behandling de skulle få. De flyktingförläggningar som förekom under 1980-talet och 1990-talet i olika delar av landet blev utsatta för hård kritik, bl.a. på grund av att de ansågs ha en passiviserande inverkan och inte lyckades anpassa människorna efter svenska förhållanden.

Invandringen till Sverige översteg inte utvandringen förrän under första världskriget, och tog egentligen inte riktig fart förrän efter andra världskriget. En stor del av den nutida utvandringen består av invandrare som återvänder till sina hemländer efter att konflikterna som fått dem att fly avtagit. Varje topp av invandring följs i regel av en topp av utvandring.

Främlingsfientliga strömningar

Partipolitiskt var invandrarpolitiken länge konfliktfri. Det fanns en önskan hos riksdagspartierna att undvika flyktingfientliga strömningar och en förhoppning om att de som ville stanna i Sverige på grund av att de var förföljda i sina hemländer skulle få en bra tillvaro. Under 1990-talet kom dock starka invandrarfientliga strömningar i dagen. Flyktinganläggningar angreps, och det förekom demonstrationer och bråk mellan flyktingfientliga grupper och invandrare.

LÄS MER: Sveriges befolkning, migration och integration

LÄS MER: Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

LÄS MER: Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

LÄS MER: Svensk invandring och utvandring i ett historiskt perspektiv

LÄS MER: Individers och gruppers identitet och relationer

LÄS MER: Migration, urbanisering och städer

LÄS MER: Fakta om Sverige

LÄS MER: Sveriges geografi

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Under vilka tidsperioder var invandringen till Sverige som störst?
   
 2. Vilka var de främsta anledningarna till att människor invandrade till Sverige under 1900-talet?
   
 3. Vad har Sverige gjort för att stödja invandrares kultur och språk?
   
 4. Hur förändrades invandringspolitiken i Sverige från början till slutet av 1900-talet?
   
 5. Vad menas i texten med att invandringen "satt sin prägel" på det svenska samhället?
   
 6. Vad hände med invandringspolitiken i Sverige under 1990-talet?

Diskutera:

 1. Vad tycker du om att Sverige har fokuserat på att invandrare ska kunna behålla sin egen kultur? Är det bra eller dåligt, och varför?
   
 2. Hur tror du att invandringen har påverkat Sveriges relationer med andra länder?

Ta reda på:

 1. Hur har de regler och lagar som styr invandringen till Sverige idag förändrats jämfört med de som gällde under 1990-talet?
   


Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

 

Senast uppdaterad: 28 november 2023
Publicerad: 6 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Selma Lagerlöf

Nils Holgerssons resa

Selma Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Den lilla flickan hade en höftskada som...

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Rösträttsaktivister

Demokratin och välfärdens motor

Under den första hälften av 1900-talet upplevde folkrörelserna sin storhetstid. Demokratins...

SO-rummet bok
M
Fira demokratin, PR-bild

Demokratin idag och i början av 1900-talet

Vilka ska få vara med och bestämma och vad ska medborgarna styra över? Dessa frågor är lika...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Sh

Sveriges befolkning, migration och integration

Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Vi ska även titta på...

Relaterade taggar

Hi
Resenärer

Invandring och utvandring

Invandring (immigration) är en varaktig inflyttning av människor till ett land från andra länder....

Hi
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1980-1989

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-18

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1980-talet. Löntagarfonder, aktierally, börsyra, högervåg, Razzel, Kryzz, Tv3 och Bruce på Ullevi.

+ Lyssna