Andra världskrigets följder ur ett globalt perspektiv

Vi betraktar nästan alltid andra världskriget ur ett eurocentriskt historieperspektiv. Det finns otaliga böcker och filmer om det som hände i vår del av världen. Men andra världskriget rasade också i norra och östra Afrika, Mellanöstern, Kina, Indien, Sydostasien och många ögrupper i Stilla havet - med miljontals offer och stor förstörelse som följd. De förtryckta och koloniserade folken var andra världskrigets verkliga förlorare, räknat i stupade soldater, civila krigsoffer och följdverkningar som massvält och ökad fattigdom.
S

Kineser på flykt under det s.k. andra kinesisk-japanska kriget (1937-1945), en del av andra världskriget i Asien.

USA, Tyskland och Japan blev de ekonomiska vinnarna på lång sikt

De gamla kolonialväldena föll i olika takt sönder decennierna efter andra världskriget. På det sättet är de brittiska, franska och nederländska imperierna andra världskrigets förlorare, till skillnad från uppkomlingen USA som byggde ut sina positioner globalt. De europeiska kolonialstaterna blev också beroende av USA:s ekonomiska och militära potential.

Dessutom kan man säga att de högt industrialiserade förlorarmakterna Tyskland och Japan på ett sätt gick segrande ur kriget. Åren efter kriget följdes av ett kolossalt ekonomiskt uppsving i dessa länder, även om deras politiska makt minskade kraftigt. Bland annat tack vare Marshallhjälpen uppstod det mångomtalade "tyska undret". Och Japans BNP kom att stiga med drygt 11 procent fram till 1960-talet. Det ingår så att säga som en del av den konventionella historieskrivningen om efterkrigstiden.

ANNONS

ANNONS

Begreppet "tredje världen"

Begreppet tredje världen, den koloniserade världen eller vad man numera kallar det globala syd, omfattar i här världsdelarna Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Begreppet myntades i Frankrike under det kalla kriget och betecknade då enbart alliansfria länder på nämnda kontinenter, som inte ingick i de rivaliserande försvarspakterna Nato (första världen) och Warszawapakten (andra världen). I den här texten tas inte hänsyn till ländernas industriella utvecklingsgrad idag, så tredje världen betyder här inte enbart detsamma som så kallade utvecklingsländer, utan inkluderar bland annat också asiatiska "tigerekonomier".

Andra världskrigets förbisedda dödsoffer

Bortskuffade ur historien är däremot hundratals miljoner människor i Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien. De förtryckta och koloniserade människorna på de här kontinenterna kan, som tidigare exemplifierats, sägas vara de verkliga förlorarna i kriget i form av stupade soldater, ännu fler civila offer, samt följdverkningar långt in på efterkrigstiden, som massakrer, massvält och ökad fattigdom.

Försöker man skapa sig en uppfattning av antalet dödsoffer under själva kriget, antingen stridande eller civila, så torde - enligt engelska Wikipedias uppgifter - befolkningarna enbart i Asien svara för minst 30 miljoner. I runda tal leder Kina den sorgliga statistiken med kanske 22 miljoner som dog i strid eller av svält och sjukdomar. I Nederländska Indien beräknas 4 miljoner civila ha dött av svält eller sjukdomar, i Indien omkring 2 miljoner, i vardera Vietnam och Filippinerna en miljon, i Burma en kvarts miljon, i Korea omkring 400 000 och i Malaya 100 000.

Afrika är svårt att få fram statistik om, i Etiopien räknar man med 100 000. Stridande afrikaner i övrigt ingick i de vitas arméer och deras dödstal är därför svåra att beräkna. Därtill kommer de latinamerikaner söm dog till sjöss, till lands och i luften. Till slut har vi alla slav- och tvångsarbetare i Afrika, Asien, Oceanien och Sydamerika som miste livet i sitt jobb.

Som alltid i sådana här sammanhang är siffrorna högst ungefärliga. De ger dock en bild av hur högt dödstalet var jämfört med det totala antalet döda i andra världskriget, som ligger någonstans 60-85 miljoner. Där svarar således den tredje världen för ungefär hälften.

Mer förekommande dödstal i historieskrivningen

Dessa siffror kan jämföras med krigförande länder som Tyskland, där det totala dödstalet ligger på minst 7 miljoner, att jämföra med Japans 2,6 miljoner. Sovjetunionens totala dödstal ligger på minst 20 miljoner och Polens på minst 5,6 miljoner. Storbritannien och USA svarar för påfallande låga siffror, omkring 450 000 respektive 420 000, mest i strid.

Frankrike hade 550 000 dödsoffer, Italien 455 000. Om vi ser på övriga europeiska länder som var involverade i kriget är de högsta dödstalen försiktigt räknat dessa: Jugoslavien drygt en miljon, Rumänien 800 000, Ungern 580 000 och Grekland 320 000.

Sammanräknat dog cirka 17 miljoner européer i andra världskriget om man räknar bort det delvis europeiska Sovjetunionen. Deprimerande siffror, men inte så höga som i utomeuropeiska områden och länder, framförallt i Syd- och Sydostasien.

ANNONS

ANNONS

Stor materiell förstörelse även utanför Europa

De materiella skadorna i de utomeuropeiska länderna var bland de värsta i världen. Dit hör det japanska och amerikanska stridsflygets bombardemang i Sydöstasien och Oceanien och följderna av markstrider som i kampen om Manila eller i delar av Burma.

I delar av Sydostasien omdirigerades jordbruksproduktionen till japanernas behov, med massvält som följd. På Stillahavsöarna rubbades det traditionella självhushållet i sina grundvalar på grund av de utrymmeskrävande militära anläggningar som de krigsförande etablerade. Krigets spår märks fortfarande i form av långa landningsbanor och kvarlämnad materiel. Sedan kriget har öborna blivit beroende av färdigprodukter och osund skräpmat från framförallt USA. Det är - tillsammans med vissa traditioner - förklaringen till att befolkningen på Stilla havets öar enligt Världshälsoorganisationen toppar den internationella statistiken vad gäller övervikt och dess följdsjukdomar.

Vad gäller ekonomisk kompensation till krigets civila offer har vår historia bara handlat om andra världskrigets och Förintelsens offer i Europa. I Afrika, Asien, Latinamerika och Oceanien har all den förstörelse kriget förorsakat i stort sett lämnats därhän av kombattanterna.

Kolonial frigörelse i andra världskrigets kölvatten

Andra världskriget förde å andra sidan det positiva med sig att det utgjorde en hävstång for åtskilliga av tredje världens folk att göra sig nationellt självständiga. Det var en löpande process under en stor del av 1900-talet.

Både första och det andra världskriget hade den effekten att de koloniserade folken kunde ställa som villkor att uppnå större oberoende för att vilja delta i kriget. Men det skedde ofta till priset av stort lidande, och kampen fortsatte i vissa områden i flera år efter andra världskriget. De gamla europeiska kolonialmakterna trodde att deras välde skulle kunna bestå eller återgå till läget innan kriget, vilket ledde till blodiga konflikter som sträckte sig ända fram till 1970-talet.

Ytterligare några ringar på vattnet

Än idag kastar kriget sin skugga över mellanstatliga relationer i tredje världen. Nanjingmassakern i Kina (1937) och den japanska krigsmaktens tvångsprostituerade av asiatiska kvinnor är några av de teman som ännu belastar Japans relationer till framförallt Korea och Kina.

De ständiga slitningarna mellan Indien och Pakistan är ett arv från andra världskriget och åren därpå.

Ett ännu oläkt sår är uppdelningen av Korea längs den 38:e breddgraden efter andra världskriget. Ett kapitalistiskt Sydkorea skapades, dock till priset av ett förhärjande krig under1950-talet.

Medan öst-väst-konflikten kring delningen av Tyskland och upprättandet av Berlinmuren ledde till några hundra beklagliga dödsoffer, krävde motsvarande konflikt i Korea 2 miljoner civila dödsoffer och cirka 1,3 miljoner nordkoreanska, kinesiska, sydkoreanska och 38 000 amerikanska soldaters liv. Även där kan man säga att vi fastnar i ett eurocentriskt historieperspektiv.

ANNONS

ANNONS

En maktkamp mellan de verkligt onda och de inte fullt så onda

Det andra världskriget var inte bara en ideérnas kamp mellan det onda och det goda, mellan frihetsälskande folk och ruskiga diktaturer. Det var också en intressekamp om herraväldet över jorden, mellan existerande imperier och imperier in spe (framtida), där de koloniserade folken spelar en biroll.

Möjligen kan man tala om en kamp mellan de verkligt onda och de inte fullt så onda. Det blir helt tydligt när man vidgar perspektivet från det vi är vana vid och ser andra världskriget som det var - ett globalt krig med många parter inblandade.

LÄS MER: Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika

LÄS MER: Andra världskriget

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kan andra världskrigets effekter betraktas som mer än bara en eurocentrisk händelse?
   
 2. Resonera kortfattat kring hur de gamla kolonialväldena och de koloniserade länderna påverkades av andra världskriget.
   
 3. Vad innebär begreppet "tredje världen" och hur relaterar det till kalla krigets världsbild?
   
 4. Hur skiljer sig dödstalen under andra världskriget mellan de europeiska nationerna och de länder som tillhörde tredje världen?
   
 5. På vilka sätt bidrog andra världskriget till nationell självständighet och politiska förändringar i tredje världens länder?
   

 

VILL DU VETA MER? Läs: De bortglömda - andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika, av Folke Schimanski (2017)
 

Folke Schimanski
Folke Schimanski

Text: Folke Schimanski, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://leopardforlag.se/folke-schimanski

Folke Schimanski är fil.mag. i historia, ekonomisk historia, statsvetenskap, nationalekonomi och teoretisk filosofi. Han är född i Berlin 1936.  Han har gett ut ett flertal böcker, däribland antologin Kvinnan och revolutionen, handboken Media för alla, Dröm och verklighet i DDR, Historien om Weimar, Berlin - en stads historia, De bortglömda (om andra världskriget i tredje världen) och nyligen Mat – en krigisk historia.

Han har arbetat som producent vid Sveriges Radio och skapade där bland annat demokratiprojektet Bandverkstan och ledde programmet Historia att minnas. Han har varit kulturredaktör på Computer Sweden. Hans stora intresse är nu hållbarhetsfrågor.

 

Senast uppdaterad: 28 oktober 2023
Publicerad: 19 december 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU bildades för att förhindra nya krig i Europa

När andra världskriget tog slut år 1945 hade miljontals människor dött. Städer i många länder var...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Tysk stad i ruiner.

Andra världskrigets följder

Andra världskriget (1939-1945) är den största och mest omfattande militära konflikten i...

Hi
Förstoringsglas

Historiesyn

All historia är vinklad Man brukar skilja mellan historia och det förflutna. Det förflutna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna