Ge alla unga digital trygghet

Hur hittar jag rätt information på internet, och vem kan jag lita på? Det kan vara livsavgörande att kunna svara på de frågorna. Skolan behöver ge alla unga, oavsett förutsättningar, verktyg för ett digitalt liv.

Att kunna orientera sig på internet och i sociala medier är en viktig del av att lära sig förstå sin omvärld. Men det är inte alla skolelever som får det stöd de behöver för att kunna känna sig trygga i digitala miljöer. Inte minst inom särskolan kan tillgången till digitala medier skilja sig mycket åt och många elever riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap.

Att alla unga får möjlighet att använda digital teknik och internet är centralt både för demokratin men också för ungas möjligheter att utvecklas. I ett seminarium från Bokmässan 2022 kan du som arbetar i skolan få inspiration och tips kring hur du kan göra att dina elever blir mer bekväma på internet.

En av dem som deltar i samtalet är Ella Rosén, representant från Ung i FUB Örebro, som berättar att hon inte hade fått med sig tillräcklig orientering vad gäller internet digital teknik från skolan.

-    Vi fick aldrig lära oss vad som är bra och vad som är dåligt på internet. Och sociala medier fick jag lära mig själv, säger hon i panelsamtalet.

Therese Lindahl är talesperson inom området IF, intellektuell funktionsnedsättning, på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon berättar i samtalet att hon arbetar tillsammans med Skolverket för att ta fram en utbildning som riktar sig till all skolpersonal för att de ska kunna vägleda unga att hantera internet.

MTM:s seminarium
Bild: MTM

-    Det finns många olika personalgrupper och lärare och rektorer som ska kunna ta del av utbildningen, berättar hon.
-    För alla är lika viktiga, säger Ella Rosén.

Skolans roll är också att vara en plats för trygga samtal om demokrati och inflytande. Det säger Rebecka Hinn som är utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och ansvarade för Skolvalet 2022.

-    Det är en rättighet att ha makt och inflytande över sitt liv och då måste man ha verktyg för att kunna vara på internet, säger hon.

Och det är viktigt att det finns en balans i det som skolan lär ut, konstaterar professor Charlotta Löfgren, medförfattare till LL-förlagets bok Livet på internet.

-    Internet är en fantastisk möjlighet att träffa nya vänner och kanske partners. Men det finns också risker att man kan hamna utsatta i situationer. Det viktigaste är att ha en öppen dialog om det här, säger hon.
 

För dig som vill använda Livet på internet i skolarbetet finns en lärarhandledning som du kan använda här: Handledning till livet på internet - Surfa säkert och hitta rätt (mtm.se)

Seminariet arrangerades av Myndigheten för tillgängliga medier och tolkades till teckenspråk simultant och skrivtolkades live. Ta del av hela seminariet här: Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet - Screen9 Videosite
 


mtm logoText: Hedvig Weibull, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Webbplats: Myndigheten för tillgängliga medier


 

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 2 januari 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Hd

Högsta domstolen

Högsta domstolen är den högsta instansen för Sveriges allmänna domstolar och hanterar både brottmål...

S
Möte

Så fungerar en förening och dess styrelse

Föreningen består av medlemmarna som med utgångspunkt från stadgarna bestämmer vad föreningen ska...

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

SO-rummet bok
M
Riksdagshuset

Grundlagar och värderingar

Grundlagarna skyddar alla medborgares rätt att engagera sig och jobba politiskt. De innehåller även...

M
Lagbok

Hur blir en lag till?

Det är riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är en av riksdagens viktigaste...

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Media och påverkan

Medias uppgift, ansvar och påverkan.

Sh

Media och samhället

Mediernas utveckling i ett historiskt perspektiv och om olika former av nyhetsmedier samt public service i dagens...

Sh

Mediernas uppbyggnad och funktion

Om vad media är, vilka uppgifter media har samt om vilka olika typer av media det finns i dagens samhälle.

Sh

Nyhetsvärdering

Nyhetsvärdering och dess grundläggande principer. Vad utgör en nyhet och hur går urvalet i nyhetsflödet till?

Sh

Regler och lagar

Om vad begreppen regler och lagar innebär inom juridiken och i vårt samhälle. Här berörs framförallt...

Sh

Demokratisk påverkan och demokratimodeller

Avsnittet handlar om individers och gruppers möjligheter att påverka politiska beslut på olika demokratiska nivåer. Här...

Relaterade taggar

Sh
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Sh
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...