Slaget vid Breitenfeld

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om slaget vid Breitenfeld den 7 september 1631 under trettioåriga kriget. Slaget vid Breitenfeld utkämpades mellan en svensk-saxisk och en kejserlig här och var en vändpunkt i trettioåriga kriget. Det ledde till att det kejserliga övertaget gick förlorat. Det var också upptakten till den svenska stormaktstiden...

1.666665
Average: 1.7 (3 votes)