Normativa etiska teorier

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

SO-rummet podcast icon
S

Etik är morallära, d.v.s. filosofiska idéer som hjälper dig fatta rätt beslut och utföra rätt handlingar efter de etiska principer du valt att följa.

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är etik?
  2. Vad är skillnaden mellan pliktetik och konsekvensetik?
  3. Vilka problem finns med konsekvensetik?
  4. Vad är typiskt för dygdetiken?

Ta reda på:

  1. Vilka andra etiska plikter finns (förutom de som nämns i avsnittet)?
  2. Vem var Immanuel Kant och vad var grejen med hans “kategoriska imperativ”?
  3. Vilka kända utilitarister finns idag och vad är de kända för?

Tips på diskussionsfrågor:

  1. Kan det vara rätt att döda en annan människa? Resonera utifrån de olika etiska modellerna.
  2. Kan det vara rätt att stjäla mat för att ge till en fattig människa? Resonera utifrån de olika etiska modellerna.

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Publicerad: 17 februari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Etiska teorier och modeller (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-11

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

+ Lyssna

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Liknande artiklar

S

Kristen etik och vardag

Lite förenklat kan man säga att det kristna livet ska präglas av att den kristne lever i Jesu...

L

Lätta fakta om giljotinen

Den 21 januari 1793 var en dyster dag i Paris. Det var kallt och regnigt. Dessutom skulle...

L

Sjukvården förändras - viktiga medicinska framsteg under 1800-talet och 1900-talet

En operation i början av 1800-talet var ett skräckfyllt vågspel. Ett vanligt ingrepp var amputation...

M

Djurförsök

Omkring 2 800 djur används varje dag i djurförsök i Sverige. I hela världen handlar det om mer än...

Ämneskategorier

Etiska teorier och normativ etik

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och...

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?

Djuretik

Har människan rätt att sätta sig över alla andra levande varelser och bestämma över djurs liv för att gynna oss själva?

Dödshjälp och eutanasi

Ska vi själva få bestämma när vi vill dö? Ska andra få bestämma när vi ska dö om vi inte själva kan ta ställning?

Dödsstraff

Ska grova brottslingar få en chans att bättra sig? Kan dödsstraff avskräcka och förhindra brott? Har vi rätt att döda i...

Genetik

Var går gränsen för vad som ska vara tillåtet inom forskningen med gener (genteknik)? Ska genmanipulation av människor...

Relaterade taggar

Radioprogram

Här finns material som innehåller radioprogram som kan relateras till historia, geografi, religion...

Pliktetik (regeletik)

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att...

Konsekvensetik

Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga...

Sinnelagsetik

Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik...

Dygdetik

Har man tränat sig att leva dygdigt så gör man automatisk de rätta handlingarna, enligt dygdetiken...