S

Normativa etiska teorier

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik. Här berörs också dygdetiken.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Etik är morallära, d.v.s. filosofiska idéer som hjälper dig fatta rätt beslut och utföra rätt handlingar efter de etiska principer du valt att följa.

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är etik?
  2. Vad är skillnaden mellan pliktetik och konsekvensetik?
  3. Vilka problem finns med konsekvensetik?
  4. Vad är typiskt för dygdetiken?

Ta reda på:

  1. Vilka andra etiska plikter finns (förutom de som nämns i avsnittet)?
  2. Vem var Immanuel Kant och vad var grejen med hans “kategoriska imperativ”?
  3. Vilka kända utilitarister finns idag och vad är de kända för?

Tips på diskussionsfrågor:

  1. Kan det vara rätt att döda en annan människa? Resonera utifrån de olika etiska modellerna.
  2. Kan det vara rätt att stjäla mat för att ge till en fattig människa? Resonera utifrån de olika etiska modellerna.

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-11

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.