Om etik

Av: Daniel Johansson |
Tid:
12:11
|
|
YouTube
          

Genomgång (12:11 min) där SO-läraren Daniel Johansson berättar om etik, moral och olika etiska modeller. Här behandlas bl.a. regeletik/pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik/avsiktsetik.

3.5
Average: 3.5 (6 votes)