S

Etiska teorier och modeller (fördjupning)

Julia, Mattias och Kristoffer gör ett fördjupningsavsnitt om etiska teorier och modeller. Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad är skillnaden mellan en modell och en teori?
  2. Vad innebär Kants kategoriska imperativ?
  3. Vad är skillnaden mellan Kants pliktetik och utilitarism?

Ta reda på:

  1. Vilka dygder är det man oftast pratar om i dygdetiken?
  2. Vilken kritik finns mot Kants etik?
  3. Vilken kritik finns mot utilitarism?

Tips på diskussionsfrågor:

  1. Vilken teori är rimligast?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konskevensetik och sinneslagsetik. Här berörs också dygdetiken.