Exempel på etiska dilemman

Av: |
Tid:
18:54
|
|

Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik och situationsetik.

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 9 oktober 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Etiska teorier och normativ etik

Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och...

Relaterade taggar

Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala...

Dokumentär och film

Film som historieberättande medium är en populär underhållningskälla, men fungerar också bra i...

Pliktetik (regeletik)

Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att...

Konsekvensetik

Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga...

Sinnelagsetik

Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik...

Dygdetik

Har man tränat sig att leva dygdigt så gör man automatisk de rätta handlingarna, enligt dygdetiken...