Modern asatro

Artikel i Wikipedia där du kan läsa vår egen tids asatro. I artikeln redogörs för den moderna asatrons historia samt de olika typer av asatro som finns idag. Här finns också en länklista över några organisationer som tillämpar "modern asatro".

Senast uppdaterad: 31 januari 2019
Publicerad: 30 maj 2009

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Relaterade taggar

Schamanism

Schamanism är ett samlingsnamn för en typ av religion som förekommer hos många naturfolk. Ett...