Falun Gong - en översikt

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Falun Gong. Här berättas om dess utbredning, förföljelsen och om lärans innehåll. Falungong är en andlig qigong- och meditationsmetod som offentliggjordes 1992 i Kina av dess grundare Li Hongzhi. Metoden kallas också Falun Dafa. Enligt litteraturen inom Falungong syftar metoden till att nå andlig upplysning och kroppslig fulländning...

3
Average: 3 (1 vote)