Den irländska nationella revolutionens födelse

Hungersnöden bar fröet till den nationella revolutionen på Irland. På sikt ledde den till undergång för det brittiska styret på ön.
S

Irlands flagga var inspirerad av den franska trikoloren som var förebild för många frihetssträvande nationers flaggor under 1800-talet. Den antogs officiellt 1919, men som upprorsflagga förekom den redan kring mitten av 1800-talet.

I samband med den stora hungersnöden flydde stora delar av den irländska befolkningen i panik från den svältdrabbade ön på knarrande gamla "likkisteskepp". Ömkansvärda irländska flyktingar vällde in i Boston och New York. Bitterheten och hatet mot England var stor hos dessa irländare. Amerikairländarna stödde generöst rörelser för Irlands självständighet.

De grundade Irish Republican Brotherhood - även kallad Fenian-rörelsen. Det var en hemlig organisation med målsättning att störta det engelska herraväldet på Irland.

Michael Davitt och Charles Stewart Parnell

Två irländare kom under slutet på 1800-talet att kämpa för böndernas rätt till sin jord. Deras sociala bakgrund var helt olika. De hette Michael Davitt och Charles Stewart Parnell.

ANNONS

ANNONS

Davitt var en revolutionär med arbetarbakgrund. Hans far hade blivit vräkt från sin gård. Han hade på grund av sitt engagemang i feinian-rörelsen tillbringat många år i brittiska fängelser. Davitt arbetade för sina svältande och vräkningshotade landsmän på den irländska landsbygden.

På hans initiativ grundades Land League, en förening som organiserade massmöten i politiska frågor. Den sysslade även med folkmusik. Likaså organiserade den jordbrukarna. När godsägarna ville vräka sina bönder trädde Land League in och ordnade motståndet. En viss kapten Boycott var godsförvaltare i grevskapet Mayo. Kapten Boycott blev så effektivt blockerad av organisationen att han blev totalt isolerad från omvärlden. Därav uppstod också begreppet "bojkott".

Genom denna kamp bröts till slut godsägarstrukturen och vräkningarna upphörde.

Michael Davitt tog kontakt med Charles Stewart Parnell och föreslog samarbete.

Parnell satt i det brittiska parlamentet. Han tillhörde ursprungligen den protestantiska överklassen och var godsägare. Parnell hade vuxit upp på den irländska landsbygden. Vid sex års ålder skickades han på boarding-school i England där han som ende pojke placerades i en flickskola. Parnell fortsatte sina studier vid Cambridge. Därefter kom han in i parlamentet, där han anslöt sig till de irländare, som krävde självstyrelse - home rule - för Irland.

Parnell inledde en kärlekshistoria med Katharine William O`Shea, vilket blev allmänt känt. Detta hindrade dock inte att Parnell och hans irländare genom sin vågmästarroll i det brittiska parlamentet, kunde utöva stort inflytande på brittisk politik. Ingen brittisk premiärminister kunde gå förbi Parnell. Genom honom stärktes irländarnas nationella känsla. Parnell kom överens med premiärminister Gladstone om "home rule", självstyrelse för Irland. Han blev den irländska sakens stora hopp. Men så över en natt förlorade Parnell hela sitt inflytande, när han dömdes för äktenskapsbrott. Och även om självstyre för Irland drevs igenom i underhuset, avslogs det i överhuset.

ANNONS

ANNONS

De irländska arrendatorerna lyckades ändå så småningom få förmånliga statliga lån för att friköpa sin jord. De nationalistiska känslorna underblåstes genom Gaelic Athletic Association och Gaelic League som grundades för att bevara det irländska språket och irländska seder och dräkter. 1905 förenade sig flera nationalistgrupper i en ny politisk rörelse Sinn Fein (iriska för "vi själva"). Sinn Fein och deras aktiviteter i Nordirland är fortfarande ibland hett stoff i tidningar och TV.

LÄS MER: Irlands historia

LÄS MER: Påskupproret på Irland 1916

LÄS MER: Konflikten i Nordirland och vägen till försoning

LÄS MER: Den stora hungersnöden - en vattendelare i Irlands historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Hur påverkade hungersnöden på 1800-talet den irländska befolkningen och deras syn på det brittiska styret?
     
  2. Vad betydde organisationer som fenianrörelsen, Land League och Sinn Fein för den irländska nationella revolutionen?

Fundera på:

  1. Beskriv hur ett lands historia med svåra prövningar som hungersnöd och kamp för självständighet, kan påverka dess nationella identitet och relationer med andra länder.

     


Litteratur:
Bernadette Devlin, The price of my soul, Knopf, 1969
Robert Kee, Ireland, Abacus, 1994
Maire O'Brien and Conor Cruise, Ireland, Thames and Hudson, 1994
The Oxford illustrated history of Ireland, ed. by R. F. Foster, Oxford Univ. Press, 1994
Cecil Woodham-Smith, The Great Hunger, Penguin, 1962
Alf Åberg, Irland sedan 1800, Tiden, 1971
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

 

Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 12 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

SO-rummet bok
S

Medborgaren och medborgarskapet - en historisk resa

I januari 1793 ställdes ”medborgare Louis Capet” inför rätta i Paris. Han befanns skyldig till...

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi
Karta

Irlands historia

Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Relaterade taggar

Hi
karta

Nordirland

Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nationaldag

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-01

Julia, Mattias och Kristoffer ger sig på att förklara varför och hur vi firar Sveriges nationaldag?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna