Irlands historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Irlands historia. De första säkra spåren av mänsklig bosättning på ön har daterats till 7000 – 7500 år före vår tideräkning. Vid den tiden fanns det fortfarande en landförbindelse med Storbritannien…

4.5
Average: 4.5 (2 votes)