Innehållet i flickors utbildning på 1700-talet

Bakom den moderna kvinnobildningen ligger till betydande del den förbättrade utbildningen för flickor ur de högre samhällsklasserna under 1700-talet. Denna utbildningstrend spred sig sedan även till övriga grupper i samhället. Men vad var det som de unga damerna skulle lära sig? Hurdana kunskaper fick de?
M

Kvinnan hade i sin roll av moder ansvaret för barnuppfostran. En välskolad mor hade lättare att undervisa sina barn.

Utbildningen bestod av två delar: en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska skolningen bestod av läsämnen och den praktiska av färdigheter som flickor hade nytta av i sällskapslivet och efter att de gift sig i sin vardag som hustru och mor.

Svåra ord passade inte i en kvinnans mun

Debatten om kvinnans rätt till teoretiska kunskaper var livlig under 1700-talet. Det var många som tyckte att lärdom inte passade för en kvinna och att det enda kvinnor behövde veta var hur man skötte ett hushåll och lydde sin man. Unga damer som lyckats få bra bokliga kunskaper förlöjligades eller till och med hånades. Svåra ord passade inte i en kvinnans mun, hette det.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Fortepiano: En tidig form av piano, påminner om en liten flygel.

Juridik: Läran om lagar och rättsväsendet.

Kontradans: En dans där herrar och damer ställer upp sig i rader eller fyrkant.

Lärdom: Omfattande kunskap på något område.

Praktisk: Någonting som man gör i handling.

Talang: Medfödd lätthet att tillägna sig viss färdighet.

Teoretisk: Någonting som man läser eller skriver om.

Kvinnor skulle inte låta som belästa skolmästare och det var skrattretande när en kvinna försökte begripa sig på matematik eller vetenskap. Hennes förstånd klarade inte av att hantera så svåra saker, många menade att det skulle göra henne yr i huvudet. Det befarades att kvinnans kvinnlighet – mildhet, lydighet och behaglighet – skulle bli lidande av kunskaperna, att hon skulle börja slarva med kläderna och bli trotsig, högljudd och grälsjuk. Dessutom kunde ”lärda fruntimmer” inte vara duktiga hushållerskor och en man kunde inte älska en kvinna som jämt hade näsan begravd i en bok.

Överraskande nog var det inte bara männen – som man ofta nuförtiden tror – som hävde ur sig åsikter som dessa. Också många kvinnor ansåg att lärdom inte var passande för en förfinad dam.

En bildad dam var bättre sällskap för herrarna

Det fanns också män såväl som kvinnor som opponerade sig mot detta förtryck och kämpade för att ge flickor bättre teoretisk bildning. De påpekade att kvinnan ägde förnuft och att detta skulle brukas. En bildad dam var också trevligare sällskap för herrarna, en mer underhållande hustru och en bättre mor för sina barn.

I Sverige försvarade exempelvis den tidiga feministen och poeten Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) kvinnors rätt till boklig bildning i sin skrift Fruentimbers Plikt at upöfwa deras Wett (1741). Bland annat påpekade också tidningen Götheborgs Wecko (= Lista) att kvinnor har samma intelligens och förmåga som männen att lära sig saker.

Teoretiska kunskaper som flickor fick lära sig

Vilka var de nya ämnena som flickor fick lära sig? Till och med de mest frisinnade utbildningsivrarna brukade dra gränsen vid avancerade vetenskapliga studier. Exempelvis naturvetenskap skulle utelämnas eller studeras ytligt och svår matematik, statskunskap eller juridik var det vanligen inte tal om.

Däremot modersmål, historia, geografi, kristendom, enkel matematik och språk som franska eller italienska passade enligt tidens uppfattning för en flicka.

Moderna pedagoger, alltså utbildare, kunde inkludera filosofi och latin i studierna.

ANNONS

ANNONS

Praktiska färdigheter som flickor fick lära sig

En väluppfostrad ung dam på 1700-talet behövde dock mer än bara teoretiska kunskaper. Hon behövde praktiska färdigheter som kallades ”talanger”. Dessa innefattade dans och musik, teckning och handarbete samt vackert uppförande.

Unga kvinnor fick bland annat lära sig spela ett instrument.

Istället för att exempelvis ägna tid åt romanläsning eller kortspel skulle flickorna ägna tid åt att öva sina talanger. Med hjälp av dem blev unga damer mer attraktiva i friarnas ögon. En vackert dansande eller sjungande flicka var angenäm underhållning och herrarna kunde beundra de fina målningar och sömnadsarbeten flickor skickligt framställde. Att kunna uppföra sig elegant i varje situation var också ett tecken på att man var fin dam.

Flickor skulle även känna till de nyaste danserna som dansades i balsalarna, exempelvis kontradanser som fransäs, angläs eller kadrilj.

Unga damer fick lära sig sjunga eller spela ett instrument såsom fortepiano, gitarr eller harpa. Många flickor blev duktiga tecknare med hjälp av anställda bildlärare som höll konstlektioner.

Att kunna olika handarbetstekniker som silkesbroderi, spetsknyppling, pärlbroderi och tillverkning av mössor och hattar var meriterande.

Fint uppförande betydde exempelvis att flickor kunde konversera underhållande och röra sig vackert. Att gå på promenader var ett populärt nöje och då var det viktigt att röra sig behagligt och stilfullt. Gång, eleganta gester och rak hållning övades därför speciellt.

Männen försörjde kvinnorna som å sin sida skulle behaga männen

Trots att talangträningen kan låta ytlig i våra moderna öron var det en viktig del av 1700-talets flickuppfostran.

Alla kvinnor förutom änkor var omyndiga vilket betydde att deras möjligheter att fatta beslut som rörde deras ekonomi eller liv var begränsade. En förnäm dam brukade inte heller kunna arbeta för att försörja sig, det ansågs inte passande. Ett äktenskap med en man som hade stabil ekonomi var ofta det enda sättet för kvinnan att försörja sig. Då fick hon ett eget hem att förestå och maken betalade maten, kläderna och annat nödvändigt.

ANNONS

ANNONS

Viktigt att vara en attraktiv äktenskapskandidat

Därför var det så viktigt för unga damer att vara attraktiva äktenskapskandidater. De nya teoretiska och praktiska ämnena som flickor fick lära sig hjälpte dem att nå det målet.

Samtidigt gav de flickor möjligheten att öva sig på saker de var begåvade i och lära sig nya kunskaper och färdigheter. Detta banade väg för modern utbildning för alla oberoende kön och bakgrund.

LÄS MER: Framväxten av flickors utbildning under 1700-talet

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Kvinnan som huvudperson

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Folkskolan

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför ansåg vissa att flickor inte borde få lärdom?
   
 2. Hur försvarades flickors rätt att få boklig bildning?
   
 3. Vilka teoretiska ämnen fick flickor lära sig?
   
 4. Vilka praktiska ämnen fick flickor lära sig?
   
 5. Nämn exempel på instrument som flickor kunde lära sig spela.
   
 6. Varför var det viktigt för unga damer att få en make?
   
 7. Vilka saker ingick i fint uppförande?

Mer fakta och frågor kring ämnet hittar du i artikeln om: Framväxten av flickors utbildning under 1700-talet >
 

 


Text: Sara Medberg, doktorand i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet
Webbplats: https://www.saramedberg.net/

Vill du veta mer om unga damers liv på 1700- och 1800-talet? Följ med på en okonventionell hjältinnas äventyr genom hemlighetsfulla slott och glamourösa balsalar i boken Myndlingen. Romanen är full med romantik och spänning i Sverige under Jane Austens tid. I Myndlingen presenteras Medbergs specialområde - flickors uppfostran på 1700- och 1800-talen - ur ett skönlitterärt perspektiv.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2023
Publicerad: 21 oktober 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

SO-rummet bok
S
Handelsgille

Innan folkrörelserna

Idag är det svårt att föreställa sig Sverige utan de föreningar och folkrörelser som starkt bidrog...

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Frihetstidens Sverige

Frihetstiden (1719-1772) var en period i Sveriges historia då den kungliga makten minskade och Sverige fick sina första...

Hi

Livet på landet och i staden 1500-1776

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under den nya tiden.

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Livet på landet och i staden 1776-1914

Vardagsliv och andra företeelser på landsbygden och i städerna under det långa 1800-talet.

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Relaterade taggar

Hi
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Hi
Skolklass

Flickskolor

Flickskolor var på privat initiativ grundade skolor utanför det allmänna undervisningsväsendet....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna