Robin Hood - myt eller verklighet?

Förmodligen är Robin Hood en av de mest kända gestalterna från medeltiden. Idealiserad på 1400-talet, adlad och förädlad på 1600-talet, bortglömd på 1700-talet, romantiserad på 1800-talet, för att till sist bli en film- och barnbokshjälte på 1900-talet och 2000-talet. Det är kanske inte så märkligt att böcker och filmer om honom och hans vänner i Sherwood länge haft en stor dragningskraft på den breda publiken. Han och hans fredlösa skara lever ett muntert liv i skogarna. Varje dag verkar vara sommardag i Sherwoodskogen. Robin och hans män ser till att fattigt folk får rättvisa. De rättar till vad felaktiga lagar eller skurkaktiga sheriffer ställt till med. Nu är Robin som bekant inte den ende som kämpat för sådant genom seklerna, men det har alltid varit något visst med just honom.
M

En scen från Ridley Scotts "Robin Hood" (2010), en av de många flimversionerna om den legendariske bågskytten. Här spelas han av Russell Crowe.

Vem var han då? Det är inte så alldeles enkelt att beskriva honom. För det första vet vi inte när och var han levde, om han nu alls har funnits. För det andra så har historierna om honom förändrats en hel del genom seklerna.

Anonyma källor

De äldsta skildringarna är av två slag: berättelser och ballader. De tidigaste är från 1400-talet. Deras fräscha och livfulla skildringar av den fredlöses liv i de gröna skogarna är kanske det som mest fångat läsarnas fantasi. Författarna är anonyma.

Förmodligen hämtade de sina motiv från de många populära ballader som sjöngs på marknader och vid andra tillställningar. Sedan gjorde de prosa av dikterna. På 1500-talet spreds texterna ganska snabbt med boktryckarkonstens hjälp. Och snart fick huvudpersonerna de personlighetsdrag och roller som vi är så bekanta med.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Fredlös: En laglös person som hamnat utanför rättssamhället och fråntagits alla sina rättigheter. Den fredlöse miste egendom och hade inte längre rätt att vistas i landet. Att bli fredlös innebar att man straffritt kunde dödas av vem som helst.

I skrift nämns Robin första gången i en berömd dikt - Piers Plowman - från 1300-talets andra hälft.

Alldeles i början av 1400-talet sammanställdes en längre dikt på 456 strofer - A gest of Robyn Hode. I den dikten finns flera av de senare så bekanta berättelserna.

Även om Robin Hood bara nämns i förbigående, är det uppenbart att dikter om honom var välkända. I och för sig är detta inget bevis för att han funnits. För att lösa det problemet måste vi söka i andra källor.

Hopvävda berättelser

Namnet Robin Hood återfinns i olika stavningsvarianter ända från tidigt 1200-tal. Omkring 1200 talas om en Robertus Hode som flytt från en väntande rättegång och dom. Men det är den enda uppgiften som klassar honom som fredlös. I kung Edward II:s hushållsräkenskaper (1307-1327) finner vi att en Robyn Hode en viss tid fått lön som betjänt. I några herrgårdsräkenskaper från Wakefield i Yorkshire finns från 1316 en notering om en Robertus Hood. Den som flydde undan rättvisan 1230 kan självfallet inte ha varit betjänt hos kungen omkring 1320.

Men om nu 1320-talets Robin var förebilden - kan han ha varit så ryktbar att det redan 1362 fanns välkända rim om honom? I dikten Piers Plowman nämns han tillsammans med earlen av Chester. Det anmärkningsvärda är att earlen av Chester belägrade slottet i Nottingham 1194. Det skulle alltså stödja den tradition som placerar Robin i samma tidsepok som Rickard Lejonhjärta och Johan utan land (prins John). Men något bevis är det inte. Balladen skrevs som sagt 150 år senare. Vi måste också komma ihåg att Robert (Robin) var ett mycket vanligt namn, liksom tillnamnet Hood eller Hude.

Även om namnet finns i diverse dokument, är noteringarna från så olika tider att det inte kan handla om samma person i alla fallen. Möjligen skulle andra uppgifter kunna ge en viss tidsbestämning. Efter 1300 var fredsdomarna viktiga personer i rättsmaskineriet. De nämns aldrig i balladerna. Det är också tveksamt om klostren var så rika då som antyds på flera ställen. Bevarade räkenskaper visar att inte alla var det.

Så här kan man tänka, men ingen synpunkt är helt fri från invändningar. Förmodligen är det så att berättelser om personer från olika tider och delar av England vävts ihop till en sammanhållen skildring. Efter hand förs andra in i gruppen. Hans älskade Marion och den urstarke munken broder Tuck är sådana tillägg.

Det romantiska inslaget med Jungfru Marion skiljer sig markant från det övriga innehållet. Någon romantik fanns det verkligen inte plats för i de tidiga versionerna om de fredlösa runt Nottingham. I en av balladerna hänger de domare, sheriff och de tolv i juryn, som alla lämnades att torka i vinden. I en annan slår Lille John huvudet av munkar, ja till och med av en liten pojke som arbetade i klostret, för att han inte skulle kunna vittna. Det fanns visserligen goda skäl för blodbadet, sett med medeltida ögon, men uppträdandet är så långt från den ädle rövaren man kan komma. Det beteende som vi sentida läsare vant oss vid och uppskattar så mycket är en senare version.

ANNONS

ANNONS

Den förtrycktes hopp

Eftersom förändringarna är så tydliga efter de stora bondeupproren, menar en del historiker att Robin har fått personifiera undertryckta gruppers dröm om social rättvisa. Han blir inte en vanlig rövare, han tar bara tillbaka vad som tagits med orätt. Han använder sina rov för att hjälpa dem som drabbats personligen. Det är ingen allmän skatteåterbäring. Han är helt lojal gentemot kungen. Han ifrågasätter inte den feodala ordningen, bara missbruket av makten.

Det är som sagt bara en teori. Vi lär aldrig få veta om den är riktig. Men vi kommer ändå länge att tjusas av de skickliga bågskyttarna från Sherwood.

LÄS MER: Kända personer på medeltiden

Myten om Wilhelm Tell

Historien om Wilhelm Tell som skjuter äpplet från sin sons huvud och sedan startar ett uppror mot kejsaren i Wien är kanske lika känd som berättelserna om Robin Hood, och lika lite trovärdig. Däremot har få hittills ifrågasatt att de tre kantonerna Uri, Schwyz och Unterwald någon gång 1291 gick samman och grundlade det som sedan blev Schweiz.

Som så mycket annat håller inte den myten när historikerna granskar allt källmaterial. Den österrikiske kejsaren Rudolf hade inte förtryckt bönderna. Tvärtom skyddade han dem, men när han dog 1291 var det risk för inbördeskrig, och det var anledningen till att kantonerna gick samman för att gemensamt skydda sig. Allt enligt moderna schweiziska historiker.

När uppstod då myten om Wilhelm Tell? Vad man nu vet dyker de första berättelserna om honom upp i slutet av 1400-talet och fick med boktryckarkonsten snabb spridning. Under 1800-talets nationalromantik behövdes nationella hjältar, och myten om den pricksäkre och modige armborstskytten fick extra spridning. En myt som det ibland har varit farligt att ifrågasätta. På 1700-talet brändes på bål en bok vari författaren hade varit djärv nog att påpeka att en del i berättelserna fanns redan i de nordiska sagorna.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad bygger berättelserna om Robin Hood på för olika slags källor?
     
  2. Har Robin Hood funnits på riktigt? Motivera.
     
  3. Myten om Robin Hood bygger på hopvävda berättelser. Motivera.
     

 

Text: Jan-Olof Fallström, bokrecensent och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 12 februari 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är...

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva...

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Historisk analys och begrepp

För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Relaterade taggar

Hi
Tor

Myter och sagor

Här ska vi kortfattat reda ut skillnaden mellan en myt och en saga, en åtskillnad som inte alltid...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiebruk

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-07

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad historiebruk är och ger en rad exempel på historiebruk (både i nutid och dåtid).

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiska epoker och den europeiska epokindelningen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-10

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. De förklarar varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut och jämför med tidsindelningar i Kina.

+ Lyssna