Kristnandet av Sverige

Kristnandet var en långdragen process som kan sägas vara avslutad i Sverige först på 1100-talet. Kristendomens spridning var en naturlig konsekvens av nordbornas integrering i Europa genom vikingatågen. Under sina färder till Bysans och Västeuropa kom människorna i Norden i kontakt med kristendomen långt innan de själva blev kristna.
S

Kyrkobygge eller symbolisk kamp mot hedendomen? Relief, Forshems kyrka, Västergötland.

Mission till Norden

En viktig förutsättning för religionsskiftet var de starka kristna statsbildningarna i Västeuropa som försökte dra in Norden i sin maktsfär genom att skicka missionärer. Frankerriket, som år 800 sträckte sig fram till Elbe, skickade i slutet av 820-talet Ansgar till Danmark och Sverige. Genom frankerrikets upplösning avstannade dock dessa försök. Inte förrän det tyska kungariket under Otto den store (936-973) börjat expandera sitt inflytande kom missionen åter i gång. Danmark kristnades från Hamburg-Bremens ärkestift omkring 950. Sveakungen Erik segersäll ska också ha låtit döpa sig i Danmark, men återföll till asatron efter hemkomsten. Sverige och Norge kom istället att kristnas från England, som enats 924 och som från slutet av 900-talet besvärades alltmer av förnyade vikingaattacker.

ANNONS

ANNONS

Adam av Bremen är mycket kritisk till de engelska missionärerna, som ju representerade ett rivaliserande stift. Han medger ändå att Sigfrid - som påstås ha döpt Erik segersälls son Olof skötkonung i Husaby källa omkring år 1000 - var engelsman. Detsamma gäller för martyren Eskil i Södermanland. Också det liturgiska ordförrådet och den tidiga kyrkoarkitekturen i Sverige visar engelskt ursprung.

Administrativt kom Norden dock redan från början att tillhöra Hamburg-Bremens ärkestift. Ett annat expansivt missionscentrum i omvärlden var Bysans (Kievryssland kristnades 988). Med undantag för vissa rester av ortodox kyrkoarkitektur i Sigtuna och på Gotland - som ju också kan förklaras genom kulturell påverkan eller utländska köpmäns närvaro - finns emellertid inga spår av mission från öster.

Stormän och hövdingar hade stor betydelse för kristnandet

Den nya religionens främsta förkämpar var stormän och hövdingar, som hade internationella kontakter och som under vikingatågens senare del fått alltmera makt. Förutom militära befälhavare var hövdingarna även religiösa ledare, och när de bytte tro följde folket sannolikt efter. Enligt en runsten på Frösön i Jämtland var det t.ex. en person, Östman Gudfastsson, som kristnade hela landskapet. De äldsta kyrkorna ligger också ofta intill kungsgårdar och man kan därför även anta ett nära samband mellan kristnandet och tidiga försök till riksbildning. Hövdingar med vida territoriella ambitioner kunde rycka undan maktbasen för rivaler genom att ersätta den lokalt organiserade asakulten med kristendomen.

Motstånd saknades inte. Under 1000-talets senare hälft återföll Svealand i asatron: biskop Adalvard fördrevs från det nyupprättade biskopssätet i Sigtuna på 1060-talet och kung Inge d.ä. (som var kristen) störtades kort därefter. Troligen var upprorsmännen missnöjda över att offerkulten vid asatemplet upphört. Denna var en självklar del av kungens uppgifter och själva grunden för hans auktoritet.

När Norden 1104 lösgjordes från Hamburg-Bremens ärkestift och fick bilda en egen kyrkoprovins med centrum i Lund hade dock kristendomen återfått ett fast grepp över landet.

LÄS MER: Nordens kristnande

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

LÄS MER: Fornnordisk religion och asatro

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

PODCAST: Sveriges kristnande

ANNONS

ANNONS

Asatron

Asatron var vikingatidens religiösa världsåskådning. En viktig källa till periodens skapelsemyter är de isländska sagorna. Snorre Sturlasson skrev att världen skapades av jätten Ymers döda kropp, och i Eddans skaldedikter beskrivs Valans spådom (Voluspå) om världens undergång i Ragnarök.

Asarna - en invandrad hövdingaätt - var de förnämsta gudarna. De bodde med gudinnorna (asynjor) i Asgård, som låg mitt i Midgård, människornas värld. Fienderna jättarna bodde i Jotunheimen (Utgård).

Varje dag samlades gudarna till rådslag vid Urds brunn under asken Yggdrasil, världsträdet. Trädets roll i vardagen som skydd och bränsle speglas också av att de första människorna skapades när Oden andades på en stock. Kvinnan (Embla) skapades först, oberoende av mannen (Ask).

Några viktiga gudar var den trollkunnige Oden, stridens herre. Han red på den åttafotade Sleipner. Tillsammans med asynjorna och stupade stridsmän bodde han i Valhall, en stor sal i Asgård. Tor, med åskhammaren Mjölner, var hans mer stridslystne än intelligente son, i ständig strid med jättarna. En annan gudatyp var vanerna som stod för mera fredliga bedrifter. Syskonen Frej och Freja ansvarade för fruktsamhet, kärlek och handel.
 

 

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 27 juli 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Vikingatidens kvinnor

Vikingatidens kvinnor betraktades i det närmaste som jämbördiga med männen. Kvinnor kunde vara allt...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

Samarbete

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och tusentals...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vad var vikingatiden?

av: Mattias Axelsson
2022-09-27

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om vikingatiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna