Kortfattat om krigets historia

Våld och krig har sedan tusentals år gått som en röd tråd genom historien. En del forskare förklarar väpnade konflikter med överbefolkning och ojämn fördelning av makt och pengar. Andra säger att krig är en naturlig del av människan.
M

Assyriska krigare på en hästdragen  stridsvagn. Med soldaterna uppkom också krigskonsten. Stora strider krävde planering och ledning.

Krigets äldsta tid

De äldsta kända bevisen för attacker mot bosättningar är 13 000 år gamla, utgrävda skelett funna i Nordafrika har skador efter pilspetsar och yxor. Våld mellan grupper av människor ökade dramatiskt när vi övergav livet som jägare och samlare för att bli bofasta jordbrukare.

I takt med förbättringar inom jordbruket kunde fler ägna sig åt andra sysslor än att odla mat. De första städerna tog form, skriftspråket uppstod, hantverkare framställde nya verktyg och vapen, och hövdingar omgav sig med yrkessoldater. Snart drog arméer fram genom städer och byar, följda av ”krigets fyra ryttare” mord, våldtäkt, brand och plundring.

ANNONS

ANNONS

Krigets utveckling

På några årtusenden har vi gått från att strida med spjut och svärd till att fälla bomber och avfyra missiler. Samtidigt är människan utrustad med en unik förmåga till samarbete, som åtminstone ger oss möjlighet att förhindra krig mellan länder och folkgrupper.

Krigets lagar och länders gränser har förändrats genom århundradena. 1600-talets krigslagar gav segraren rätt att plundra städer och byar i fiendeland.

Under 1700- och 1800-talet infördes strängare krigslagar, som bland annat förbjöd plundring av privat egendom. Plundring är numera ett allvarligt krigsbrott och tas upp i Haagkonventionerna från 1907 och 1954.

Krig har i alla tider tvingat människor att fly, men det har blivit allt vanligare att bomber och missiler riktas direkt mot civilbefolkningen. Det har lett till en kraftig ökning av både civila dödsoffer och flyktingar under 1900-talet.

Genèvekonventionen är en internationell lag om skydd för krigets offer. Enligt avtalet är våldshandlingar mot civilbefolkningen förbjudet och civila ska få skydd, mat och sjukvård. Gång på gång har stridande parter brutit mot Genèvekonventionen med massmord och stora flyktingströmmar som följd. Vid krig är det oftast civilbefolkningen som drabbas hårdast.

Ny teknik

Krigsindustrin har på olika sätt drivit den tekniska utvecklingen framåt, på gott och ont. Huskvarna vapenfabrik, som grundades i slutet av 1600-talet, blev med tiden en ledande tillverkare av alltifrån symaskiner till motorcyklar.

Ingenjörer var från början tekniskt kunniga militärer. Den första utbildningen för civilingenjörer i Sverige ägde rum 1851 vid en militärhögskola.

LÄS MER: Orsaker till krig

LÄS MER: Vapen

LÄS MER: Medeltida krig och försvar

LÄS MER: Krig och försvar 1500-1776

LÄS MER: Krig och försvar 1776-1914

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

LÄS MER: Inbördeskrig

LÄS MER: Nutida väpnade konflikter och krig

LÄS MER: Eldvapnens historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Väpnat våld har troligtvis förekommit under lika lång tid som människan har existerat. Hur gamla är de äldsta arkeologiska bevisen för en väpnad attack mot en bosättning, och vilka spår av våld har hittats på de mänskliga kvarlevorna?
     
  2. Varför ökade de väpnade konflikterna i samband jordbruksrevolutionen då människan blev bofast?
     
  3. Berätta kortfattat hur krigets lagar har utvecklats från 1600-talet och framåt.
     


Text: Texten är ett sammandrag från Armémuseums utställning "Krig och fred 1500–1800-talet". 
En mer utförlig historisk beskrivning finns vid utställningen. 
Webbplats: Armémuseums utställningar

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 4 juni 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
massaker

Jacquerie - medeltidens största bondeuppror i Frankrike

La Jacquerie var ett stort bondeuppror som ägde rum i norra Frankrike 1358 under hundraårskriget....

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Relaterade taggar

Hi
vapen

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...