Finland under andra världskriget: Vinterkriget

"Finlands sak är vår." Det var årets slagord 1939. Sovjetunionen hade ställt krav på finländskt territorium. Läget var allvarligt. De nordiska statsöverhuvudena samlades tillsammans med utrikesministrarna i Stockholm.
M

Finska soldater på marsch under vinterkriget.

Finland fick stå ensamt i kriget mot Sovjet

Nordens tre kungar och Finlands president visade sig på slottets balkong. Människomassorna väntade i tystnad där nedanför. Stämningen var ödesmättad. I Stockholms-tidningen från den 19 oktober 1939 kan vi läsa om de tysta skarorna: "Men aldrig har väl en tystnad varit mera talande, mera djupt laddad och mättad av outtalade ord, ord som rörde sig i allas sinnen, allas hjärtan". Kungssången och nationalsångerna sjöngs under ledning av Hugo Alfvén.

ANNONS

ANNONS

Förhandlingarna mellan Sovjet och Finland bröt samman. Men den finska opinionen stod enad och fast som aldrig förr bakom sin regering. Så kom de sovjetiska anfallen.

Det svenska folket kände intensivt för Finlands sak. Men den svenska regeringen hade gjort klart att ett aktivt ingripande på Finlands sida inte kunde komma ifråga. Däremot kunde Finland räkna med materiell och humanitär hjälp från Sverige.

Finland skulle stå ensamt i kriget mot Sovjet. Finland kallade in reservisterna, gränstrakterna utrymdes, skyddsrum grävdes. Rapporter strömmade in om ryska trupprörelser. Ändå kom det ryska anfallet som en överraskning. Helsingfors bombades. Sovjet upprättade en finsk marionettregering. Detta kunde tolkas som att ryssarna avsåg att helt erövra Finland.

De finska soldaterna bjöd på hårt motstånd

Men till allmän överraskning slog finländarna tillbaka de första ryska anfallsvågorna. Finska soldater, bl.a. utrustade med Molotovcocktails - flaskor fyllda med bensin, slog tillbaka de ryska tanksen. Stridsvagnarna tog eld och det ryska pansarets framryckning stoppades på så sätt. Små finska skidförband genomförde oupphörligt överraskande attacker. De ryska divisionerna skars av och förintades en efter en.

Finska soldater som bemannar en lätt kulspruta upplagd på ett par skidor, 1940.

Davids kamp mot Goliat

Pressen i hela världen var full av beundran över finnarnas insatser. Finland hade visat att en liten nation kunde hävda sig mot en stormakt. Kanske medförde motståndet att Finlands självständighet bevarades. I alla fall övergav Sovjetledningen sitt stöd åt den marionettregering den upprättat. Men Finland tvingades ändå avträda östra Karelen till Sovjetunionen. Karelarna där måste lämna sina hem och bosätta sig i övriga delar av Finland.

ANNONS

ANNONS

Stöd från Sverige

Kriget - det s. k. vinterkriget - där finnarna alltså lämnades ensamma att slåss mot Stalins Sovjet, ansågs också vara en kamp för Sverige. Finlandshjälpen utvecklade sig i Sverige till en folkrörelse. Pengar och kläder samlades in. Finska barn togs emot i svenska hem. Svenska frivilliga strömmade i tusental till fronten.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var det svenska slagordet om Finland år 1939 och varför var det viktigt?
   
 2. Hur reagerade de nordiska länderna när Sovjetunionen ställde krav på finländskt territorium?
   
 3. Varför stod Finland ensamt i kriget mot Sovjetunionen?
   
 4. Hur förberedde sig Finland inför det ryska anfallet?
   
 5. Beskriv hur de finska soldaterna försvarade sig mot de ryska anfallen.
   
 6. Vilka konsekvenser hade kriget för Finland och östra Karelen?

Fundera på:

 1. Varför valde den svenska regeringen att inte aktivt ingripa i kriget, trots folkets sympatier för Finland?

Ta reda på:

 1. Vilka andra länder hjälpte Finland under vinterkriget och hur de hjälpte till?
   

 

Litteratur:
Henrik O. Lunde, Finlands krig 1939-1944: En okänd historia, Historiska Media, 2010
Tuomo Polvinen, Mellan tre stolar: Sverige och Finlands utrikespolitik 1938-1944, Atlantis, 2003
Max Jakobson, Finland i stormens öga, Atlantis, 1998


Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 1 oktober 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Finska soldater

Finska vinterkriget

I oktober 1939 krävde Sovjetunionen delar av Karelska näset av Finland. Dessutom ville man bygga en...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna