En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld.
S

Världspolitiska händelser får effekter på olika geografiska nivåer.

Inom världspolitiken utspelar sig många händelser som får effekter samtidigt på olika geografiska nivåer.

När man ska analysera en händelse är det därför viktigt att reda ut vilken geografisk nivå som det är bäst att utgå ifrån, för att tydligare se vilka aktörer som deltar eller påverkas av olika beslut eller åtgärder.

Man brukar tala om fem olika geografiska nivåer:

ANNONS

ANNONS

  • Lokal – stad, by, samhälle, kommun
  • Regional – län, landsting, delstat
  • Statlig – 193 medlemsstater i FN
  • Makroregional – exempelvis Europeiska unionen, Afrikanska Unionen, ASEAN, NAFTA och Mercosur (frihandelsområden i Europa, Sydostasien, Nord- och Sydamerika)
  • Global – exempelvis FN, WTO, multinationella företag

Den lokala nivån

Den lokala nivån är det utrymme där en del beslut fattas inom handel, politik och kultur. Piteå, Malmö, Åmåls kommun, Calcutta, München, Dallas och Barcelona är exempel på lokal nivå.

Det är på denna nivå som de flesta människor lever sina vardagsliv med jobb, boende och fritid. På denna nivå har också de flesta multionationella företag sin hemmabas när de börjar utveckla sin verksamhet i kluster, det vill säga i små företagsbyar.

Ur ett historiskt perspektiv är det på denna lokala nivå – i jord-brukssamhällets byar – som de allra flesta människor levde hela sina liv. Före 1800-talet var det sällan som vanligt folk reste längre sträckor, eftersom det inte fanns utvecklade transporter.

Den regionala nivån

Den regionala nivån är det utrymme där en del beslut fattas inom handel, politik och kultur som ligger ovanför den lokala nivån men under den statliga nivån. De flesta stater är indelade i delstater eller regioner. Exempel är Skåne i Sverige, Västbengalen i
Indien, Bayern i Tyskland, Texas i USA och Katalonien i Spanien.

Precis som på lokal nivå är det här som många lever sitt vardagsliv, med jobb, boende och fritid. På denna nivå har också de flesta multinationella företag sin hemmabas när de involverar flera närliggande städer i regionen i sin verksamhet och har tillgång till universitet, sjukhus och kulturliv.

Historiska exempel på denna nivå är medeltidens italienska och tyska stadsstater och hertigdömen (innan staterna Italien och Tyskland bildades 1861 respektive 1871).

Den statliga nivån

Den statliga nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur inom en stat, ovanför den regionala nivån men under den makroregionala nivån. Sverige, Indien, Tyskland, USA och Spanien är exempel på stater.

ANNONS

ANNONS

Det är på denna nivå som individer har sitt medborgarskap. Det är också på denna nivå som de flesta välfärdssystem byggs upp och ekonomisk politik bedrivs. På denna nivå har också de flesta multinationella företag sin hemmabas när de utvecklar sin verksamhet och försäljning i olika delar av landet.

Ur ett historiskt perspektiv är det framför allt från 1800-talet och framåt som den statliga nivån växer sig stark. Allmän värnplikt, bättre kommunikationer med järnvägar, tidningar, skolor för alla samt framväxten av den moderna demokratin med allmän rösträtt och nationella marknader är faktorer som var viktiga för utvecklingen av de nya nationalstaterna.

Den makroregionala nivån

Den makroregionala nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur i olika delar av världen, ovanför den statliga nivån men under den globala nivån. EU, AU, NAFTA, ASEAN och Mercosur är några exempel på organisationer där medlemsländer kommer överens och fattar beslut i frågor över gränser mellan staterna.

Även multinationella företag befinner sig på denna nivå med verksamhet i flera angränsande stater för att skapa större gemensamma marknader för produktion och handel.

Ur ett historiskt perspektiv finns det flera exempel på imperier på denna nivå, exempelvis romarriket, det arabiska väldet, Osmanska riket, inkariket, mongolimperiet, habsburgska imperiet och mogulväldet.

Den globala nivån

Den globala nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur från alla olika delar av världen. FN är kanske det bästa exemplet på denna nivå. Inom FN möts alla världens medlemsländer och fattar beslut i globala frågor om exempelvis fred, miljö och fattigdom.

Likadant befinner sig de multinationella företagen på den globala nivån, när de producerar, transporterar och konsumerar varor och tjänster i olika delar av världen. Globaliseringen som vi diskuterade i förra kapitlet är den process som beskriver det som sker på den globala nivån.

ANNONS

ANNONS

Exempel på händelsers effekter på olika geografiska nivåer

En skola i Kosovo

När en skola i en by i Kosovo (lokal nivå) stängdes i slutet av 1990- talet var det orsakat av ett inbördeskrig mellan olika delar (regional nivå) i en stat som hette Jugoslavien (statlig nivå).

Detta inbördeskrig utökades till att flera intilliggande stater på Balkan blev inblandade (makroregional nivå).

Slutligen stoppades kriget genom en lösning i FN:s Säkerhetsråd (global nivå).

Lokala, regionala, statliga och globala aktörer var alltså inblandade och påverkade av en och samma händelse.

En marknad i Mogadishu

Ett annat exempel är när lokalbefolkningen i början av 2010-talet drabbades av ett bombdåd på en marknad i Somalias huvudstad Mogadishu (lokal nivå).Bomdådet påverkade även grannländerna (statlig nivå).

Denna händelse ledde till att spänningen ökade, flyktingström¬marna tilltog i Afrika (makroregional nivå) och FN-trupper från olika länder i världen sattes in i området efter ett möte i FN:s Säkerhetsråd (global nivå).
 

Uppgifter och frågor

Diskutera:

På vilken geografisk nivå passar det bäst att fatta olika typer av beslut? Diskutera med varandra på vilken geografisk nivå följande politiska beslut för verksamheter bör passa:

busslinjer, koldioxidutsläpp, idrottshallar, väpnade konflikter, konsumenträtt, politiska partier, arbetsmiljö, polisens arbete mot kriminalitet, skolmat, mänskliga rättigheter, cykelbanor.
 


Texten är hämtad från den nya gymnasieläromedlet Stringent – samhällskunskap 2–3.

Läs mer om läromedlet och beställ provex.

Testa en demo av läromedlets digitala del.

 

 


 

Text: Studentlitteratur AB

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Publicerad: 23 maj 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

Samarbete

Konferensen med fokus på aktuella ämnen och klassrumsnära tips

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i...

S

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda...

S

Vad är folkrätt?

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring...

S

Natos historia och organisation

Nato är en försvarsallians mellan 31 länder i Nordamerika och Europa. Nato bildades 1948 efter...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: WHO

Världshälsoorganisationen WHO är verksam över hela världen och arbetar med allt från att vaccinera...

SO-rummet bok
S

Förenta nationerna: UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har uppdraget att leda och samordna de internationella insatserna till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Fakta om Mellanöstern

Här hittar du samhällsfakta om Mellanösternregionen. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Fakta om Asien

Här hittar du samhällsfakta om Asien. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Fakta om Oceanien

Här hittar du samhällsfakta om Oceanien och många av dess mindre länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och...

Fakta om Nordamerika

Här hittar du samhällsfakta om Nordamerika. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör världsdelen ur...

Fakta om Central- och Sydamerika

Här hittar du samhällsfakta om Central- och Sydamerika. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Fakta om Europa

Här hittar du samhällsfakta om Europa. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör...

Fakta om Afrika

Aktuell samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund med fokus på hela Afrika (världsdelen).

Relaterade taggar

Kulturgeografi

Kulturgeografi, eller samhällsgeografi som det ibland också kallas, är den ena av geografins båda...

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Kolonial frigörelse

När andra världskriget var över och vunnet levde fortfarande en majoritet av världens folk kvar...