Fakta om socialdarwinismen

          

Artikel i Wikipedia där du kan skaffa dig kunskaper om socialdarwinism. Socialdarwinismen är en filosofisk/ideologisk riktning, grundlagd av Herbert Spencer och Francis Galton som sägs tillämpa Charles Darwins naturvetenskapliga evolutionsteori i samhällsstrukturen...

3
Average: 3 (1 vote)