Djurförsök

Omkring 2 800 djur används varje dag i djurförsök i Sverige. I hela världen handlar det om mer än 100 miljoner djur per år. Djurförsök används bland annat för att forska om sjukdomar och om hur människan och andra djur fungerar. Djur används också i utbildning och för att testa läkemedel, kemikalier och alla möjliga konsumentprodukter.
M

Vi utsätter djur för saker som vi idag inte skulle drömma om att utsätta människor för.

Ett liv i en trång bur

Vissa djurförsök är mycket plågsamma medan andra inte innebär mer än ett nålstick eller blodprovstagning. Försöken kan pågå i allt från några timmar till flera år och de flesta djur lever hela sina liv i små burar med begränsad möjlighet till rörelse och stimulans. Nästan alla djur dödas under försöken eller direkt efter.

Ett etiskt problem

Djurförsök är tillåtet enligt både svensk lag och EU-lagstiftning. Det finns till och med krav på att utföra djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och nya behandlingsmetoder. Men redan 1978 fastslog riksdagen att djurförsök är ett etiskt problem och att djurförsöken därför bör begränsas. För att lösa det etiska dilemmat lagstiftades om att alla djurförsök ska prövas i djurförsöksetiska nämnder och att djurförsök inte får göras om det finns alternativ. Motsvarande krav finns nu även i EU-lagstiftningen och gäller alltså inom hela EU.

ANNONS

ANNONS

Många djurförsök har ersatts med andra metoder

De senaste decennierna har många djurförsök ersatts med moderna djurfria metoder. Men det saknas fortfarande djurfria metoder som fullt ut kan ersätta alla djurförsök. Avsaknaden av djurfria metoder behöver dock inte innebära att man okritiskt måste acceptera alla djurförsök. Det går att ersätta fler djurförsök i framtiden genom att politiska beslut och mer forskning. Forskning och teknikutveckling är dyrt och eftersom det behövs skräddarsydda lösningar för varje djurförsök som ska ersättas krävs rejäla forskningssatsningar.

Skillnader mellan djur och människor är ytterligare ett skäl att ersätta djurförsök

Forska Utan Djurförsök, en forskningsstiftelse som sedan 1970 stödjer forskning för att utveckla djurfria metoder, menar att det inte bara är ur djurskyddssynpunkt som det är motiverat att ersätta djurförsök, utan även ur vetenskaplig synvinkel.

Det finns en övertro på att djurförsöken ger oss all kunskap vi behöver för att få fram säkra läkemedel och få bort farliga kemikalier. Även om djurförsök har haft stor betydelse för forskningen, ska man vara medveten om att det finns skillnader mellan människor och djur som gör att resultaten inte rakt av kan överföras till människor. T.ex. har mer än 80% av alla blivande läkemedel, som fungerat i djurstudier, visat sig sakna effekt eller ha allvarliga biverkningar när de väl testas på människor. Djurförsök är dessutom mycket dyra att genomföra och väldigt tidskrävande. Att utveckla snabbare, bättre och mer ändamålsenliga metoder ger stora fördelar även för oss människor.

ANNONS

ANNONS

Mänskliga celler och ny teknik ersätter djurförsök

I många av de nya metoder som utvecklas används odlade mänskliga celler och vävnader istället för levande djur. Cellmodeller används både i forskning och för att testa kemikalier och olika produkter. Odlade celler används också i produktion av biologiska produkter som vaccin. Cellerna får man i samband med operationer eller genom ofarliga biopsier, så inga människor kommer till skada. Genom att använda modeller med mänskliga celler får man ofta mer relevanta resultat än när djur används.

I många av de djurförsöksfria metoderna används odlade mänskliga celler och vävnader istället för levande djur. Cellmodeller används både i forskning och för att testa kemikalier och olika produkter. Odlade celler används också i produktion av biologiska produkter såsom vaccin, antikroppar och insulin. Cellerna får man i samband med operationer eller genom ofarliga biopsier, så inga människor kommer till skada vid forskningen. Genom att använda modeller med mänskliga celler får man ofta mer relevanta resultat än när djur används.

Även datormodeller kan ersätta djurförsök. De används för att göra komplicerade matematiska beräkningar och simuleringar av vad som händer i våra kroppar. Dessa tekniker används både i utbildnings- och forskningssyfte, för att utveckla läkemedel och för att utvärdera risker med kemikalier. Och med nya kameratekniker och analysmetoder går det också att få fram mer information vid undersökningar av både patienter och friska människor, för att få kunskap om sjukdomar utan att gå omvägen över djurförsök. Ökade satsningar på att utveckla djurfria metoder gynnar därför både människor och djur.

LÄS MER: Djuretik

LÄS MER: Etik och moral

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:   

 1. Ungefär hur många djur används årligen för djurförsök globalt?
   
 2. Vad är syftet med dessa djurförsök?
   
 3. På vilka sätt varierar djurförsök i fråga om plågsamhet och varaktighet?
   
 4. Varför anses det vetenskapligt motiverat att ersätta djurförsök med andra metoder?

Fundera på:

 1. Människan har i tiotusentals år stått överst i "näringskedjan" på jorden. Vilket ansvar har vi som människor gentemot allt annat levande på vår planet?

Diskutera:

 1. Är du för eller mot djurförsök? Motivera. 
   
 2. Har alla djur lika värde? Motivera. 
   
 3. Är vissa djur eller alla djur lika mycket värda som en människa? Motivera.
   

 

Text: Karin Gabrielson Morton, sakkunnig, Forska Utan Djurförsök
Webbplats: Forska Utan Djurförsök

Senast uppdaterad: 11 november 2023
Publicerad: 24 augusti 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Hur behandlar vi våra djur?

"Djuren hade det bättre förr i världen", säger en del av dem som är kritiska mot hur...

SO-rummet bok
L

Husdjurens betydelse för människan

Utan husdjur skulle vårt liv bli annorlunda, i varje fall när det gäller boskapsdjur, som ger både...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Djuretik

Har människan rätt att sätta sig över alla andra levande varelser och bestämma över djurs liv för att gynna oss själva?

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Normativa etiska teorier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

+ Lyssna