Om synen på nyfödda barn under vikingatiden och då Norden kristnades

Av: Vetenskapsradion Historia |
Tid:
25:00
|
          

När förvandlas ett foster till ett barn? Frågan orsakar debatt än idag, men redan för 1000 år sedan var frågan brännhet i det svenska samhället. Vetenskapsradion Historia berättar de ljusskygga barnutsättningarnas historia och spårar dagens syn på aborter till den tid då Sverige blev kristet. Synen på när ett foster blev ett barn förändrades i grunden när Sverige förvandlades från ett hedniskt samhälle till ett kristet...

2.5
Average: 2.5 (2 votes)