Ja till Livet

          

Föreningen "Människovärde" vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde.

4.666665
Average: 4.7 (3 votes)