Fakta om abort

Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas. Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer?
M

Enligt lagen har den som är gravid själv rätt att bestämma om hen vill göra abort ända fram till slutet av den artonde veckan av graviditeten. Efter den artonde veckan behöver personen få tillåtelse av Socialstyrelsen.

Hur utförs en abort?

Det finns två sorters aborter - medicinsk och kirurgisk. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

Kirurgisk abort får endast utföras på sjukhus och går till så att livmodern töms med en vakuumsug. Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort. Man börjar med att ta tabletter med antihormon som vid medicinsk abort och två dagar senare blir man inlagd och får en kombination av tabletter att svälja samt slidtabletter för att sätta igång värkarbetet och för att föda fram fostret. När fostret är framfött utförs en skrapning för att få ut resterna av moderkakan och minska riskerna för blödning.

ANNONS

ANNONS

Enligt gällande abortlagstiftning har kvinnor i Sverige rätt att genomgå abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Det finns för tidigt födda barn som fötts i 22:a graviditetsveckan och överlevt. Av de barn som föds vid vecka 25 överlever omkring 50 procent.

Hur många aborter görs i Sverige?

I Sverige görs det runt 37 000 aborter varje år. Sedan mitten av 1990-talet har antalet aborter ökat markant i takt med att antalet födda barn också blivit större, och var fjärde graviditet slutar med abort. Sverige har det högsta antalet aborter per 1 000 kvinnor i Västeuropa. Utförlig abortstatistik publiceras av Socialstyrelsen med jämna mellanrum. Länk till Socialstyrelsens abortstatistik

Vilka abortlagar har EU-länderna?

Den 1 januari 2008 fick Sverige en ny abortlag. Det blev då tillåtet för utländska kvinnor att komma till Sverige och få en abort. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och göra abort fram till och med graviditetsvecka 18 utan att prövning görs.

De flesta europeiska länder tillåter abort fram till graviditetsvecka 12 och upp till vecka 24 ifall det föreligger allvarliga avvikelser hos fostret. Många länder kräver även rådgivande samtal eller läkarintyg före aborten, även om det oftast hanteras som en formalitet.Internationella jämförelser gör gällande att Finland sedan början av 1990-talet har det lägsta antalet aborter i Norden; därefter följer Danmark, Island och Norge.

LÄS MER: Abort

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Etik och moral

LÄS MER: Dödshjälp och eutanasi

LÄS MER: Historia om relationer, kärlek och sex

PODCAST: Normativa etiska teorier

PODCAST: Etiska teorier och modeller (fördjupning)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad innebär en medicinsk abort?
     
  2. Vad innebär en kirurgisk abort?
     
  3. Enligt gällande svensk abortlagstiftning har man rätt att göra abort fram till och med 18:e graviditetsveckan. Därefter kan genomförs abort endast om man har synnerliga skäl. Ge exempel på sådana synnerliga skäl.

Diskutera:

  1. Är det rätt eller fel att göra abort? Motivera.
     


 

Text: Robert de Vries (red.)

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 22 december 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

S

Jämställdhet förr och vägen till ett mer jämställt samhälle

Tittar vi bakåt i historien så ser vi att Sverige inte har varit ett speciellt jämställt samhälle....

M

P-pillrets tidiga historia

Kvinnorättsaktivisten Margaret Sanger hade länge drömt om att läkemedelsindustrin en dag skulle...

Samarbete
S

Sex är alltid frivilligt – annars är det ett brott: Fakta om Sveriges sexualbrottslagstiftning

Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan...

M

Förbjuden frukt har format synen på våra könsroller

Enligt Bibeln är det Evas handlingar - när hon låter sig övertalas av ormen att smaka på förbjuden...

S

Synen på funktionshinder i ett historiskt perspektiv

Synen på funktionshindrade personer har i det västerländska samhället genomgått flera faser. Går...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Abort

Är det rätt eller fel att göra abort? Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det bli?

Sh

Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Normativa etiska teorier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-17

Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

+ Lyssna