Om Jesus och hans liv - olika tolkningar

          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Jesus ur olika perspektiv. Artikeln är indelad i följande avsnitt: Jesu liv enligt Bibeln och etablerad forskning, källor till kunskap, kyrkans syn på Jesus, andra religioners syn på Jesus samt vetenskapens syn på Jesus.

4.333335
Average: 4.3 (3 votes)