Ålands historia - från forntid till nutid

Bild:
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Ålands historia. De högsta delarna av Åland, Orrdalsklint och Långbergen i Saltvik, började stiga ur Yoldiahavet för cirka 10 000 år sedan. De första människorna kom till öarna för cirka 6000 år sedan…

Kategorier:
3
Average: 3 (1 vote)