Att leva som muslim i vardagen

I den här texten kan du läsa kortfattat om moskéns roll i muslimers liv, könsskillnader, matregler och några högtider.
L

Flicka i Jordanien som är upptagen med sin mobil.

I moskén

Moské betyder plats för bön och moskén är muslimernas bönelokal. Men i moskén förekommer också andra aktiviteter som koranundervisning och olika former av teologiska studier och sociala aktiviteter.

I Stockholm finns till exempel ungdomsverksamhet och muslimska scoutgrupper. Där finns ofta både bibliotek, undervisningslokal och samtalsrum.

För att visa sin vördnad inför Gud tar man alltid av sig skorna när man går in i en moské och kvinnor bär huvudduk.

ANNONS

ANNONS

Matregler inom islam

Inom islam finns det matregler, liksom i andra världsreligioner. Matreglerna inom islam liknar mest de inom judendomen. Muslimer ska t.ex. avstå från griskött och blodmat. Man slaktar också djur på ett rituellt sätt genom att skära halsen av djuret och tömma det på blod. Detta kallas för halalslakt och liknar judarnas koscherslakt. I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Rättrogna muslimer måste därför importera sitt kött från andra länder, till exempel från Danmark.

Till skillnad från judendomen råder inom islam även förbud mot alkohol. Många liberala muslimer menar å andra sidan att alkoholförbudet inte är totalt och enbart handlar om att man inte ska bli berusad.

Under bönen vänder man sig i riktning mot Mekka, även när man ber på andra platser än i moskén. I bönerummet finns en bönenisch (mihrab) som visar riktningen mot Mekka. Bredvid nischen finns en predikstol. Vid fredagsbönen hålls även en predikan. Fredagsbönen är veckans viktigaste möte.

Kvinnor och män ber inte tillsammans. I vissa moskéer ber kvinnorna bakom männen, i andra finns en speciell läktare för kvinnor. Män kan leda både kvinnor och män i bön, men kvinnor kan bara leda andra kvinnor i bön.

I mer moderna sammanhang kan även kvinnor undervisa både män och kvinnor i islam.

Kvinnor och män

I Koranen finns ställen som kan tolkas till nackdel för kvinnor. I det samhälle Muhammed levde var kvinnan underställd mannen. Om kvinnan skulle skilja sig så fick hennes manliga släktingar ta över förmyndarskapet.

Så är det fortfarande för många muslimer, men idag tolkas texterna ofta som att Muhammed försökte förbättra kvinnans ställning i sitt eget samhälle, och i hans anda ska man som muslim fortsätta kampen för jämställdhet.

Det har blivit allt vanligare att kvinnor tar plats inom den offentliga muslimska debatten. Från vissa håll är detta välkommet medan andra motarbetar detta.

Detta förhållande är inte unikt för islam utan förekommer i olika grad inom alla världsreligionerna.​

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islams grunder

LÄS MER: Varför får muslimer och judar inte äta gris?

LÄS MER: Matregler inom islam

PODCAST: Ramadan och Eid al-Fitr

ANNONS

ANNONS

Några muslimska högtider under året

Muslimsk tideräkning skiljer sig från den västerländska. Året börjar den första dagen i den månaden Muhammed begav sig från Mekka till Medina år 622 e.Kr.

Eftersom den muslimska månaden följer månen är året 11 dagar kortare än i den västerländska kalendern. Det gör att högtiderna infaller vid olika datum i förhållande till den västerländska kalendern.

Inom islam finns flera högtider, en del gäller alla muslimer och en del har en mer lokal prägel. Gemensamma för alla muslimer är eid al-fitr och eid al-adha.

Eid al-fitr är en högtid som avslutar ramadan och bryter fastan. Vid eid al-fitr äter man extra god mat och klär sig i fina kläder. De som saknar pengar kan få gåvor till mat och kläder av mer bemedlade muslimer. Festen präglas av en tacksamhet mot Gud. Det är vanligt att barn får pengar eller presenter, man ger också pengar till fattiga.

Eid al-adha är en offerfest som firas som ett minne av att Abraham. Enligt muslimsk tradition underkastade sig Abraham Gud så mycket att han var beredd att offra sin son Ismael (i kristen och judisk tradition var det istället Isak som Abraham tänkte offra). Gud ville på så vis testa Abrahams lydnad, och när Gud insåg att Abraham till och med var villig att offra sin son, ersatte Gud Ismael med ett djur.

Vid eid al-adha offras ett djur. En tredjedel av köttet behåller man själv och lagar festmat av, de andra delarna ges bort till behövande. Alla muslimer ska få fira denna högtid och äta sig mätta.

LÄS MER: Några viktiga muslimska högtider
 

Klädsel

I Koranen framgår att man ska vara anständigt klädd, och det gäller både för män och kvinnor. Som muslim bör man därför inte bära kläder som sitter för tajt. Men vad som anses vara ”anständigt klädd” är upp till var och en att tolka. Kvinnor väljer t.ex. själva om de vill bära en sjal som döljer håret eller inte.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge några exempel på olika verksamheter som brukar äga rum i en moské.
   
 2. Nämn några likheter mellan muslimska och judiska matregler.
   
 3. Hur skiljer sig det muslimska året från det kristna?
   
 4. Nämn några fakta om:

       a) Eid al-fitr

       b) Eid al-adha
   

 

Litteratur:
​John L. Esposito, Islam den raka vägen, Studentlitteratur AB, 2011
Mohammad Fazlhashemi, Vems islam - de kontrastrika muslimerna, Studentlitteratur AB, 2014
Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
Jensen, Rothstein, Podemann, Sörensen. Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011
 

Text: Hanna Hägerland, legitimerad gymnasielärare i religionskunskap

Senast uppdaterad: 30 september 2023
Publicerad: 28 mars 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
halal vs haram

Matregler inom islam

Islam är i högsta grad en levande religion som hela tiden tolkas och nytolkas i alla de länder där...

M

Islams gudssyn och kärna

Ordet islam kommer från ett arabiskt ord som betyder "underkastelse" eller "...

M

Mekka - världens centrum

För muslimer är staden Mekka (eller Mecka) i Saudiarabien världens centrum. I Mekka föddes Muhammed...

S

Sufismen - islams mystik

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också...

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en...

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Re
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Islams fem pelare

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-05-25

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom islams fem pelare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna