Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

Under hela 1990-talet och några år in på 2000-talet har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger.
L

Resultaten från tidigare utgrävningar under 1920- och 1930-talen byggdes på med nya rön och nya metoder och instrument. Likheterna med bebyggelse och fynd från Mohenjo-Daro är stora.

En urgammal högkultur

Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden långsamt av en högkultur uppdelad i fem perioder, av vilka den första inleds ca 3300 f.Kr och den sista slutar före 1300 f.Kr. Under hela den här tiden sker en fortlöpande kulturell och teknisk utveckling.

ANNONS

ANNONS

Det var under den andra perioden 2800-2600 f.Kr. som Harappa växte snabbt. Under den tredje perioden 2600-1900 var Harappa en stor och ledande stad med förbindelser till andra städer utefter Indusdalen. Välståndet ökade och olika social klasser växte fram. Antalet sigill ökade och språket tycktes få ökad betydelse. Sigillen försågs med både skrivtecken och figurer (ofta föreställande djur”. Skrift förekom på många av lerföremålen tillsammans med avbildningar av människor, djur och växter.

Karta som visar Induskulturens utbredning med några viktiga utgrävningsplatser.

Konsthantverkarna blev allt skickligare i att framställa målad keramik med olika mönster och figurer och slipade pärlor av olika slags sten. De hämtade råvaror – olika mineral, havssnäckor m.m. – från områden ända upp till 100 mil bort. Detta är bara ett tecken på den livliga handel som bedrevs.

Koppar, guld och andra dyrbara metaller importerades för tillverkning av smycken och verktyg.

Forskarna har funnit bevis på att standardiserade vikter användes. De drar också slutsatsen att en mängd olika specialiserade yrkesgrupper förekommit i Harappa med omgivningar (köpmän, olika slags hantverkare, jägare, fiskare, bönder etc.).

Nya material som agat och jaspis (mineral för prydnadsstenar och smycken) började användas. Hålen i dem gjorde med speciella stenborr. I mjukare material användes borr av koppar. Koppar och brons utnyttjades tidigt för tillverkning av vapen och verktyg. Snart producerades också föremål av fajans (poröst lergods med täckande, i regel vit tennglasyr).

LÄS MER: Induskulturen

LÄS MER: Pakistans historia

LÄS MER: Indiens historia

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Floderna och de första stora civilisationerna

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn två berömda, forntida städer vid floden Indus.
   
 2. Under vilken tidsperiod hade Induskulturen sin storhetstid?
   
 3. Vilka slags föremål var de indiska konsthantverkarna särskilt skickliga på att framställa?
   
 4. Hur vet vi att handel förekom över stora avstånd?
   
 5. Finns det något mer du finner intressant att minnas om Induskulturen?
   


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

 

Senast uppdaterad: 25 mars 2024
Publicerad: 2 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust....

M

Forntidens handel på Medelhavet

En vårdag någon gång på 1300-talet f.Kr lättade ett handelsfartyg ankar i staden Kas i sydvästra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Hi
Karta

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Pakistans historia

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Re

Hinduismens historia

Hinduismen brukar kallas världens äldsta religion. Kulturella influenser från olika erövrare har lett till att lärans...

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
stad

Städernas historia

2024 hade Saudiarabien börjat bygga en ny stad. Den skulle bli 17 mil lång och tvåhundra meter bred...

Hi
Fiskare på Indus.

Induskulturen

Induskulturen var den till ytan största av flodkulturerna och låg till största delen i nuvarande...