Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

Under hela 1990-talet och några år in på 2000-talet har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger.
L

Resultaten från tidigare utgrävningar under 1920- och 1930-talen byggdes på med nya rön och nya metoder och instrument. Likheterna med bebyggelse och fynd från Mohenjo-Daro är stora.

En urgammal högkultur

Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden långsamt av en högkultur uppdelad i fem perioder, av vilka den första inleds ca 3300 f.Kr och den sista slutar före 1300 f.Kr. Under hela den här tiden sker en fortlöpande kulturell och teknisk utveckling. Det var under den andra perioden 2800-2600 f.Kr. som Harappa växte snabbt. Under den tredje perioden 2600-1900 var Harappa en stor och ledande stad med förbindelser till andra städer utefter Indusdalen. Välståndet ökade och olika social klasser växte fram. Antalet sigill ökade och språket tycktes få ökad betydelse. Sigillen försågs med både skrivtecken och figurer (ofta föreställande djur”. Skrift förekom på många av lerföremålen tillsammans med avbildningar av människor, djur och växter.

ANNONS

ANNONS

Karta som visar Induskulturens utbredning med några viktiga utgrävningsplatser.

Konsthantverkarna blev allt skickligare i att framställa målad keramik med olika mönster och figurer och slipade pärlor av olika slags sten. De hämtade råvaror – olika mineral, havssnäckor m.m. – från områden ända upp till 100 mil bort. Detta är bara ett tecken på den livliga handel som bedrevs.

Koppar, guld och andra dyrbara metaller importerades för tillverkning av smycken och verktyg.

Forskarna har funnit bevis på att standardiserade vikter användes. De drar också slutsatsen att en mängd olika specialiserade yrkesgrupper förekommit i Harappa med omgivningar (köpmän, olika slags hantverkare, jägare, fiskare, bönder etc.).

Nya material som agat och jaspis (mineral för prydnadsstenar och smycken) började användas. Hålen i dem gjorde med speciella stenborr. I mjukare material användes borr av koppar. Koppar och brons utnyttjades tidigt för tillverkning av vapen och verktyg. Snart producerades också föremål av fajans (poröst lergods med täckande, i regel vit tennglasyr).

LÄS MER: Pakistans historia

LÄS MER: Indiens historia

LÄS MER: Flodkulturer

Uppgifter och frågor

 1. Nämn två berömda, forntida städer vid floden Indus.
   
 2. Under vilken tidsperiod hade Induskulturen sin storhetstid?
   
 3. Vilka slags föremål var de indiska konsthantverkarna särskilt skickliga på att framställa?
   
 4. Hur vet vi att handel förekom över stora avstånd?
   
 5. Finns det något mer du finner intressant att minnas om Induskulturen?


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

 

Senast uppdaterad: 6 mars 2021
Publicerad: 2 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd...

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under...

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för...

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 1: Elden låter människan erövra världen

Det krävdes flera värdefulla framsteg och uppfinningar innan människan kunde göra sig till härskare...

ANNONS

Ämneskategorier

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Pakistans historia

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hinduismens historia

Hinduismen brukar kallas världens äldsta religion. Kulturella influenser från olika erövrare har lett till att lärans...

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...