L

Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

Under hela 1990-talet och några år in på 2000-talet har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger.
Bild:

Resultaten från tidigare utgrävningar under 1920- och 1930-talen byggdes på med nya rön och nya metoder och instrument. Likheterna med bebyggelse och fynd från Mohenjo-Daro är stora.

En urgammal högkultur

Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden långsamt av en högkultur uppdelad i fem perioder, av vilka den första inleds ca 3300 f.Kr och den sista slutar före 1300 f.Kr. Under hela den här tiden sker en fortlöpande kulturell och teknisk utveckling. Det var under den andra perioden 2800-2600 f.Kr. som Harappa växte snabbt. Under den tredje perioden 2600-1900 var Harappa en stor och ledande stad med förbindelser till andra städer utefter Indusdalen. Välståndet ökade och olika social klasser växte fram. Antalet sigill ökade och språket tycktes få ökad betydelse. Sigillen försågs med både skrivtecken och figurer (ofta föreställande djur”. Skrift förekom på många av lerföremålen tillsammans med avbildningar av människor, djur och växter.

Konsthantverkarna blev allt skickligare i att framställa målad keramik med olika mönster och figurer och slipade pärlor av olika slags sten. De hämtade råvaror – olika mineral, havssnäckor m.m. – från områden ända upp till 100 mil bort. Detta är bara ett tecken på den livliga handel som bedrevs.

Bild:

Karta som visar Induskulturens utbredning med några viktiga utgrävningsplatser.

Koppar, guld och andra dyrbara metaller importerades för tillverkning av smycken och verktyg.

Forskarna har funnit bevis på att standardiserade vikter användes. De drar också slutsatsen att en mängd olika specialiserade yrkesgrupper förekommit i Harappa med omgivningar (köpmän, olika slags hantverkare, jägare, fiskare, bönder etc.).

Nya material som agat och jaspis (mineral för prydnadsstenar och smycken) började användas. Hålen i dem gjorde med speciella stenborr. I mjukare material användes borr av koppar. Koppar och brons utnyttjades tidigt för tillverkning av vapen och verktyg. Snart producerades också föremål av fajans (poröst lergods med täckande, i regel vit tennglasyr).

Uppgifter och frågor

 1. Nämn två berömda, forntida städer vid floden Indus.
   
 2. Under vilken tidsperiod hade Induskulturen sin storhetstid?
   
 3. Vilka slags föremål var de indiska konsthantverkarna särskilt skickliga på att framställa?
   
 4. Hur vet vi att handel förekom över stora avstånd?
   
 5. Finns det något mer du finner intressant att minnas om Induskulturen?


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

 

Uppdaterad: 16 mars 2018
Publicerad: 02 februari 2014