Några orsaker till romarrikets uppkomst

Genom historien har det spekulerats mycket kring varför romarriket gick under. Minst lika intressant är dock frågan varför det uppstod. Varför var det just romarna bland alla folk som lyckades skapa detta enorma och storslagna imperium?
M

Romarna skapade ett imperium och rikets medelpunkt var staden Rom.

Varför just Rom?

Kanske ligger svaret till en viss del i romarnas läggning och talanger för det praktiska. Grekerna hade ju gjort sig kända för att vara stora tänkare och filosofer. Romarnas styrka låg mer på det praktiska planet. De byggde utmärkta vägar och akvedukter, skrev lagar och skapade fungerande politiska institutioner samt, inte minst, de lyckades framgångsrikt skapa och organisera ett jätteimperium (se karta).

Visst hade romarna också sina filosofer, poeter och författare men dessa har inte riktigt samma lyskraft som de grekiska motsvarigheterna. Romarnas bidrag på det kulturella området ligger nog mest i att de övertog och bevarade det grekiska arvet samt förde det vidare till den europeiska civilisationen.

ANNONS

ANNONS

Kanske hittar man också en förklaring till romarnas framgångar som imperiebyggare i deras mentalitet. Det sägs att de tidigt visade en hårdhet och militär förmåga. Redan i myten om Roms grundläggning av Romulus och Remus ges bilden av ett hårt och härdat släkte. Dessa tvillingar övergavs vid floden Tibern och överlevde genom att en varginna diade dem. När de sedan blev osams och Remus försökte tränga in på Romulus område dödades han av sin broder som då, enligt traditionen ska ha fällt yttrandet "Hädanefter ska det gå så för alla som försöker hoppa över Roms murar".

Romarriket 117 e.Kr när det var som störst. Klicka på länken så ser du en karta med högre upplösning.

Hur det än är med myter och mentaliteter så blev romarnas militära kapacitet oerhört stor. De romerska legionerna var oftast oslagbara och leddes av en rad framstående fältherrar. Mest känd av dem alla blev Caesar. Ändå ger knappast detta mer än en liten del av svaret. Praktisk läggning och hårdhet fanns dock även hos andra folk. Till exempel var etruskerna mycket framstående inom byggnadskonst och jordbruk med mera.

Det bör alltså finnas också andra, mer djupgående faktorer som förklarar framgångarna. En sådan var säkert staden Roms geografiska läge, centralt vid Medelhavet och samtidigt beläget i mellersta Italien med tillgång till en naturlig hamn vid floden Tiberns utlopp. Via Tibern fördes bland annat salt, som var en viktig vara, till det inre av Italien. Detta kan sålunda ha varit en viktig förklaring till Roms maktställning på den italienska halvön.

ANNONS

ANNONS

För att besvara frågan varför Rom kunde skapa sitt världsvälde krävs dock ytterligare förklaringar. Det ligger då närmast till hands att åter peka på deras praktiska och organisatoriska förmåga som beskrivits ovan, samt inte minst ett skickligt politiskt handlag gentemot besegrade folk som de lyckades bra med att integrera i jätteimperiet.

Sammanfattning av orsaker till Roms dominans

1. Praktiska och duktiga organisatörer
Romarna var mycket tekniskt kunniga och använde bland annat avancerad byggnadskonst. De hade också väl utvecklade samhälleliga och politiska institutioner samt en centraliserad statsmakt med en välorganiserad militärapparat.

2. Beslutsamma och målmedvetna
Rom hade en mycket stark statsmakt som med sin effektiva armé och flotta kunde utöka eller försvara landets gränser vid behov. De var också hårda och hänsynslösa mot sina fiender.

3. Integration
Romarna var duktiga på att integrera erövrade folk och områden i sitt rike.

4. Bra geografiskt läge
Staden Rom var centralt belägen vid Medelhavet och låg intill floden Tiberns mynning.

LÄS MER: Roms uppkomst och myten om Romulus och Remus

LÄS MER: Rom som republik

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Varför gick romarriket under?

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på romarnas avancerade byggnadskonst.
   
 2. Den romerska mentaliteten hade betydelse i deras imperiebyggande. Motivera.
   
 3. Rom hade ett bra geografiskt läge. Varför?

Ta reda på:

 1. Varför var det så viktig för romarna att bygga vägar kors och tvärs genom sitt imperium?

Diskutera:

 1. Nämn och motivera ytterligare någon orsak till Roms dominans.
   
 2. Finns det andra imperier i världshistorien som kan mäta sig med det romerska (mätt i både tid och storlek)? Motivera.

 

Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 22 maj 2019
Publicerad: 27 december 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S

Idén om medborgarskapet - antikens Grekland och Rom

Genom historien och i skilda delar av världen har medborgarskapet haft olika innebörder. Men att...

M

Diocletianus påbörjade romarrikets delning

När general Diocles från Dalmatien utropades till kejsare år 284 stod det romerska riket på randen...

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från...

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för...

ANNONS

Ämneskategorier

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Relaterade taggar

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...