Jeanne d'Arc, del 5 : Helgon och nationalsymbol

Redan under sin livstid blev Jeanne d'Arc en nationellt samlande symbol. Hennes föredöme och starka tro fick fransmännen att åter börja tro på sig själva och att mobilisera all kraft för att slå tillbaka engelsmännen.
M

Jeanne d'Arc har stort värde som nationellt enande symbol i Frankrike.

Jeanne d'Arc som nationell symbol

Man kanske kan säga att hon förorsakade en masspsykos. Hon kunde ingenting om krigföring, men hon var uppenbarligen en naturbegåvning när det gällde ledarskap och övertalning. Hennes tro på sig själv som Guds redskap var så stark att omgivningen också blev övertygad. Därför lyckades hon på några veckor genomföra vad drivna militärer misslyckats med under årtionden.

Den franske författaren och politikern Alphonse de Lamartine verkade under förra hälften av 1800-talet. Han såg Jeanne d'Arc med romantikens ögon. Hennes styrka, säger han, ligger i hennes bondeursprung. Hon var starkt knuten till den franska jorden. Idén om en ung flicka som leder arméer, kröner kungen och befriar landet föddes ur en blandning av Bibelns legender och fransk folklore. Hon knöt ihop religionen med fäderneslandet.

ANNONS

ANNONS

George Bernhard Shaw, författare och debattör i England vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, kallade Jeanne d'Arc för "en av nationalismens första apostlar".

En av de mest uppseendeväckande rättegångarna vid förra sekelskiftet var den så kallade Dreyfusaffären i Frankrike. Dreyfus var militär av judisk härkomst och han anklagades för spioneri för Tysklands räkning. Militären visste att han var oskyldig, men de behövde en syndabock med judiskt ursprung. Rättegången var uppgjord på förhand. Dreyfus skulle förklaras skyldig. Men många kända personer, bland andra författaren Emile Zola ställde upp för Dreyfus. Efter flera år i fängelse och ett antal rättegångar blev han slutligen frikänd.

Jeanne d'Arc är en nationell hjältinna i Frankrike. Hon står för nationell frihet, nationell styrka, för lojalitet mot och uppoffring för fäderneslandet.

Man såg paralleller mellan Jeanne d'Arc och Dreyfus. Båda var oskyldiga offer för ett politiskt maskineri som inte tog någon hänsyn till demokratiska eller individuella rättigheter. För Dreyfusvännerna stod Jeanne d'Arc för individens frihet.

Men även den andra sidan, den yttersta högern använde sig av Jeanne d'Arc. I deras ögon var hon en symbol för den auktoritära staten, för ett fädernesland byggt på militär styrka. Action Française på yttersta högerkanten var mycket populär hos katolikerna. En av dess mer framträdande medlemmar var monarkisten Charles Maurras. Han hävdade att Jeanne d'Arc stod för det nationella arvet, för fäderneslandet och för monarkin. Hon var nationens, kyrkans och fäderneslandets hjältinna. Maurras och många andra medlemmar i Action Française kom under andra världskriget att samarbeta med Nazityskland.

ANNONS

ANNONS

Under andra världskriget användes Jeanne d'Arc både av tyskvänner och motståndsmän i det ockuperade Frankrike. En pro-tysk affisch från 1943 visar Jeanne d'Arc på bålet och ett Rouen brinnande under de allierades bombningar. Texten lyder: Brottslingar återvänder alltid till platsen för sitt brott. Det vill säga engelsmännen är tillbaka. En annan affisch visar Jeanne som martyr med Lothringenkorset, symbol för gaullisternas motstånd mot tyskarna.

Efter kanoniseringen 1920 fick Jeanne d'Arc en egen nationell helgdag i Frankrike. Den infaller första söndagen efter 8 maj. Kyrkan hedrar Jeannes minne på hennes dödsdag den 30 maj.

Jeanne d'Arc i litteraturen

Många böcker har skrivits om Jeanne d'Arc, inte minst skönlitteratur. William Shakespeare skrev om henne på 1500-talet i dramat Henrik VI. Han såg henne då med engelsmännens ögon och uppfattade henne fortfarande som en häxa.

Frankrikes store författare Voltaire verkade under 1700-talet, under upplysningens tidevarv. Han betraktade henne därför som ett uttryck för medeltidens vidskepelse. Voltaire tyckte också illa om den katolska kyrkan. Hans kanske allra mest kända ord är: "krossa den skändliga" (d.v.s. katolska kyrkan).

Tyske författaren Friedrich Schiller skrev 1802 Die Jungfrau von Orléans. Schillers verk är inte historiskt korrekt. Han har skrivit ett erotiskt drama där Jeanne blir förälskad i en ung engelsk ädling och där hon dör på slagfältet inte på bålet. Men verket är mycket nationalistiskt. Schiller ville väcka det tyska folkets nationalism med Jeanne d'Arc som manande exempel.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur har Jeanne d'Arcs image använts i olika politiska sammanhang, såsom i Dreyfusaffären och under andra världskriget?
   
 2. På vilket sätt har Jeanne d'Arc använts som en symbol av både höger- och vänsterpolitiska rörelser i Frankrike?
   
 3. Berätta kortfattat om Jeanne d'Arcs tid som helgon.
   
 4. Nämn kortfattat hur Jeanne d'Arc har porträtterats i litteraturen under några historiska perioder.

Fundera på:

 1. Finns det någon eller några liknande gestalter i Sveriges historia som man skulle kunna jämföra med Jeanne d'Arc? Motivera varför eller varför inte.
   

 

Litteratur:
Jeanne d'Arc: Rättegångsprotokoll år 1431, Göteborg: Universitetet, 1991
Victoria Sackville-West, Jeanne d'Arc, Tiden, 1937
Friedrich Schiller, Die Jungfrau von Orléans. I: Schillers Werke, Band 9, Böhlaus, 1948
Friedrich Schiller, Orleanska Jungfrun, Bonnier, 1872
Curt Wallis, Jeanne d'Arc, Fritzes, 1917
Marina Warner, Joan of Arc, Weidenfeld and Nicolson, 1981


Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Senast uppdaterad: 11 november 2023
Publicerad: 3 november 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och...

M

Bröllop förr och idag

Det är sköna maj, bröllopsklockorna ljuder och brudparet duckar för risgrynen som regnar på...

M

Vikingatidens kvinnor

Vikingatidens kvinnor betraktades i det närmaste som jämbördiga med männen. Kvinnor kunde vara allt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi
Karta

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Relaterade taggar

Hi
Jeanne d'Arc

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...

Hi
Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc (1412-1431) var en starkt religiös fransk bonddotter som bidrog till att vända den...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nationaldag

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-01

Julia, Mattias och Kristoffer ger sig på att förklara varför och hur vi firar Sveriges nationaldag?

+ Lyssna