+ Visa hela artikelserien

Jeanne d'Arc, del 4 : Dömd till döden för häxeri

M

Under våren 1430 tas Jeanne d'Arc tas tillfånga av burgunderna och överlämnas senare till engelsmännen. Målning gjord av Adolf Alexander Dillens (1821-1877).

Jeanne som fånge

Krigslyckan tycks så småningom ha vänt för Jeanne. Våren 1430 tillfångatas hon av burgunderna och överlämnas till engelsmännen. Först är hon under många månader fängslad i ett slottstorn. Furstens svärmor, hustru och dotter fungerar som hennes fångvaktare. Kvinnorna behandlar henne väl och försöker övertala fursten att låta fransmännen friköpa Jeanne. Men hon är en alltför värdefull fånge. Engelsmännen vill till varje pris få Jeanne dömd som häxa och bränd. Dels tror de kanske att hon verkligen är en häxa, dels skulle de kunna ta kronan från franske kungen.

Engelsmännen har aldrig erkänt Karl VII som kung. De har själva en tronarvinge som de anser ha rätt till Frankrikes krona. Alltså vill de kunna bevisa att Karl förts till kröning av en häxa.

ANNONS

ANNONS

En stor kommission tillsätts. Där ingår ärkebiskopen, många höga präster och lärda från universitetet i Paris. Hela samtidens intellektuella elit engageras för att utreda fenomenet Jeanne d'Arc. Här hittar vi en kardinal, sex biskopar, trettiotvå teologie doktorer, sexton teologie kandidater och etthundratre andra personer! Alla dessa har hon mot sig. Sitt försvar får hon sköta helt på egen hand.

Ibland skämtar hon med de lärda herrarna. När ett felaktigt svar läses upp säger hon inför hela rätten, att om han en gång till begår ett sådant misstag ska hon dra honom i öronen. Hon förmanar dem också:

"Men var försiktiga så att ni inte dömer mig orättvist, för ni skulle därigenom utsätta er för allvarlig fara. Jag varnar er nu, så att jag ska ha gjort min plikt ifall Vår Herre sedan straffar er."

Jeanne utsattes dagligen för långa förhör av engelsmännen där man med alla medel försökte förmå henne att erkänna att hennes uppenbarelser var falska. Bilden visar Jeanne i sin fängelsecell i förhör med kardinalen av Winchester. Målning gjord av Paul Delaroche (1797–1856).

Tydligen har Jeanne planer på att fly om tillfälle ges. En dag hoppar hon från det höga torntaket. Hon hittas avsvimmad på gården. Hon kvicknar snart till och några skador tycks hon inte ha fått. Men nu förs hon till ett annat avsevärt otrevligare fängelse. Hon placeras i ett trångt, mörkt rum med järnbojor om fötterna och råa krigare som ständiga vakter. Här utsätts hon för ständiga oförskämdheter, kanske också våldtäktsförsök. Ibland väcks hon mitt i natten av medlemmar i kommissionen som försöker övertala henne att erkänna sitt samröre med djävulen. Men det allra värsta för Jeanne är att hon fråntas rätten att bikta sig eller höra mässan.

Jeanne utsätts dagligen för långa förhör och nya undersökningar om hon verkligen är jungfru. Man försöker med alla medel förmå henne att bekänna, att hennes uppenbarelser är falska. Likaså försöker man tvinga henne att bära kvinnokläder. Lika enträget vägrar Jeanne att gå sina fiender till mötes. Hon besvarar alla frågor om och om igen. Vissa saker rörande rösterna vägrar hon envist att berätta, men hon vidhåller att rösterna kommer från Gud. Sina manskläder behåller hon med samma envishet.

Ingen gång under hela Jeannes fångenskap gör kung Karl något försök att rädda henne.

ANNONS

ANNONS

Jeanne bränns som häxa

Slutligen i maj 1431 döms hon till bålet. Hela staden Rouen är ute denna dag. Just innan Jeanne ska föras upp på bålet får hon en sista chans att avsvärja sig rösterna. Vid synen av bålet grips hon uppenbarligen av ångest och skriver under ett papper där hon erkänner att rösterna kommer från djävulen. Hon kan ju inte läsa, men hon har lärt sig skriva sitt namn som hon stavar Jehanne.

Efter ett år i fångenskap döms Jeanne d'Arc till döden för häxeri. Den 30 maj 1431 tvingas hon bestiga bålet, bara 19 år gammal.

Jeanne förs tillbaka till sitt fängelse. Redan nästa dag ångar hon sin svaghet. Åter vidhåller hon att rösterna kommer från Gud. Nu ges ingen återvändo. På nytt förs hon till bålet inför hela stadsbefolkningen. Det är den 30 maj.

Vid bålets påle är fästat ett anslag med orden: "Jeanne, som låtit kalla sig la Pucelle. Lögnerska, förförerska, bedragerska, häxa, vidskeplig, häderska, förmäten, tvivlare på Jesus Kristus, skrytsam, avgudadyrkerska, grym, liderlig, åkallande djävlarna, avfälling, återfällning och kätterska". På Jeannes huvud har man satt en sorts pappersmössa med inskriptionen: "kätterska, återfälling, avfälling, avgudadyrkerska". Hon ber om ett krucifix. En engelsk soldat gör ett kors av två träpinnar och ger henne det. Hon kysser det och håller det mot bröstet. Medan lågorna flammar upp ber hon med hög röst. Sedan faller huvudet ned mot bröstet och hon är död.

För att folk inte ska tro att hon på något sätt lyckats undkomma elden, visas hennes nakna, halvbrända kropp upp för folkmassan. Därefter bränns den helt till aska.

Jeanne återupprättad

Det sägs att Jeannes far dog av sorg samma år dottern brändes. Hennes mor däremot kämpar för att få sin dotter återupprättad. Hon vädjar till påven. Efter tjugo år tillsätter kung Karl en "rehabiliteringsprocess" som förutsättningslöst ska gå igenom hela rättegången. Åter intervjuas alla personer som känt Jeanne. Åter gås alla gamla förhörsprotokoll noggrant igenom. Arbetet tar sex år. Resultatet blir: Jeanne var ingen häxa. Hon dömdes på felaktiga grunder.

ANNONS

ANNONS

 

Litteratur:
Jeanne d'Arc: Rättegångsprotokoll år 1431, Göteborg: Universitetet, 1991
Victoria Sackville-West, Jeanne d'Arc, Tiden, 1937
Friedrich Schiller, Die Jungfrau von Orléans. I: Schillers Werke, Band 9, Böhlaus, 1948
Friedrich Schiller, Orleanska Jungfrun, Bonnier, 1872
Curt Wallis, Jeanne d'Arc, Fritzes, 1917
Marina Warner, Joan of Arc, Weidenfeld and Nicolson, 1981
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Senast uppdaterad: 9 februari 2022
Publicerad: 3 november 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Elisabet I - jungfrudrottningen

Elisabet I, dotter till Henrik VIII och hans andra hustru Anne Boleyn, regerade England och Irland...

M

Terrorismens historia

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism...

S

Matilda av Toscana - härförare i påvens tjänst

Matildas äktenskap blev en katastrof, men när hon lämnat maken var hon den enda arvtagaren till det...

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i...

S

Christine de Pizan - den första feministen

Christine de Pizan fick en bättre utbildning än de flesta flickor på 1300-talet. När hennes make...

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Brott och straff förr

Olika typer av brott och straff genom historien. Här berättas också om kriminalitet, lagar och ordningsmakt ur ett...

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Helgon

Inom kristen tradition är ett helgon en from människa som levt särskilt nära Gud och haft kontakt med det gudomliga och...

Relaterade taggar

Berömda kvinnor

Vår historia är full av kvinnors och mäns levnadsöden. Men männen har i alla tider givits förtur...

Jeanne d'Arc

Jeanne d'Arc (1412-1431) var en starkt religiös fransk bonddotter som bidrog till att vända den...

Hundraårskriget

Hundraårskriget, det längsta kriget i världshistorien, var ett krig mellan England och Frankrike...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Franska revolutionens orsaker

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om franska revolutionens orsaker. Vad är en revolution? Vilka orsaker låg bakom franska revolutionen? Här berättas bland annat om upplysningens idéer, franska krig och höjda skatter, om ståndssamhället och hur tredje ståndet krävde rättigheter.

+ Lyssna