Att vara människa

Det enda man med säkerhet kan veta om livet är att man föds, lever och dör. Om en människas liv blir långt och hon bor i Sverige eller något annat rikt land, då kan hon få leva i över 80 år. Medellivslängden är för närvarande 81 år för män och 85 år för kvinnor i Sverige. Detta är den lott som alla människor delar. Och det är en lott som vi delar med alla människor i alla tider över hela jorden.
S

Varför finns jag här? Vem är jag? Har livet någon mening? Vad händer efter döden?

Det andra man med säkerhet kan säga om människan är att hon är en tänkande varelse. Homo sapiens betyder just den tänkande människan. När den tänkande människan ser sig om i universum så upptäcker hon en oändlighet åt alla håll. Tittar hon med hjälp av mikroskopet ner i det lilla mikrokosmos så upptäcker hon en oändlighet. Tittar hon ut i rymden med teleskopets hjälp så upptäcker hon det enorma makrokosmos med samma oändlighet.

Religionernas tankesystem är väldigt lika varandra

Människan är alltså en rationell varelse. Vi har möjligheten att kunna tänka och reflektera över vår egen livssituation och eftersom möjligheten finns kan vi inte undgå att göra det. En kunskap och en förmåga på ont och gott.

ANNONS

ANNONS

Detta är livsåskådningens och filosofins utgångspunkt. Genom alla tider har människor över hela världen reflekterat över tillvaron. Dessa tankar har med tiden utvecklats och sammanställts till olika livsfilosofier eller religioner som förts vidare från generation till generation, antingen skriftligt eller muntligt.

Dessa tankesystem skiljer sig åt på en hel rad punkter, men ändå är det som slår en när man studerar religionshistoria och filosofi att religionerna och tankesystemen är så lika varandra. Egentligen är det kanske inte så konstigt eftersom de utgår ifrån människolivets mest grundläggande frågor:

 • Varifrån kommer allt?
 • Hur har allt blivit till?
 • Varför finns jag här?
 • Har livet någon mening?
 • Vad händer efter döden?
 • Finns det några övernaturliga krafter bakom allt?
 • Finns det en gud eller flera gudar?
 • Vem är jag?
 • Hur ska man leva sitt liv på bästa sätt? Vem vill jag vara?

Dessa frågor kan naturligtvis formuleras på en rad olika sätt, men i grund och botten är det dessa existentiella frågor kring vilket hela vårt liv kretsar och som människor i alla tider försökt att besvara på bästa sätt. Som sagt, svaren varierar beroende på tid och plats, men i grund och botten är alla svar väldigt lika varandra.

Tro och vetande

Det finns dock en stor skiljelinje när det gäller det mänskliga tänkandet och den går mellan människor som inte tror på övernaturliga saker och de som gör det.

ANNONS

ANNONS

Denna gränslinje brukar benämnas som striden mellan tro och vetande eller som tvisten mellan troende och icke troende. Det är av avgörande betydelse för vår livsuppfattning och vår livsinställning hur vi som individer uppfattar denna viktiga fråga.

 • Mycket av det vi idag kallar naturligt var tidigare övernaturligt, som t.ex. åska, solförmörkelse och sjukdomar.
 • Mycket av det vi idag kallar övernaturligt är kanske i morgon naturligt.
 • Gud är kanske namnet på det vi ännu inte känner till - en ännu inte upptäckt naturlag?

Materialism och idealism

En annan fråga som också är viktig att vi finner egna och bra svar på är frågan om lycka. Varje människa önskar och eftersträvar att bli så lycklig som möjligt, att leva ett rikt och bra liv. Så långt är de flesta helt överens. Däremot varierar svaren på frågan om vad som gör en människa lycklig. Här har vi väldigt olika uppfattningar, och har alltid haft genom tiderna.

Även här finner vi två huvudlinjer som båda alltid haft många förespråkare - det är materialism och idealism.
 
När man ska försöka besvara frågan om vad som gör en människa lycklig - oavsett om det gäller det yttre (materialism) eller det inre (idealism) - så kommer man osökt in på frågan: Vad är en människa?

Är människan bara en kropp som återvänder till jorden igen när hon dör eller består människan och allt annat som lever också av någon annan beståndsdel som lever vidare när kroppen dör?

Materialismen menar att människan enbart är atomer, energi, som i döden upplöses eller övergår till någon annan form. Idealismen menar att människan vid sidan av kroppen också har en själ och att själen är evig. Den fortsätter att existera i den ena eller den andra formen efter människans död.

LÄS MER: Livsfrågor

LÄS MER: Religion och vetenskap

LÄS MER: Etik och moral

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är religionernas tankesystem väldigt lika varandra?
   
 2. Vad menar författaren med att en viktig skiljelinje går mellan tro och vetande?
   
 3. En annan skiljelinje går mellan materialism och idealism. Hur skiljer sig dessa synsätt åt när det gäller:

       a) Synen på lycka?

       b) Synen på vad som händer när kroppen dör?

Ta reda på:

 1. Vad menas med mikrokosmos och makrokosmos?

Fundera på:

 1. Tror du på något övernaturligt?
   
 2. Är du mer lagd åt det materialistiska eller det idealistiska hållet när det gäller synen på lycka och synen på vad som händer när kroppen dör?
   

 

Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 16 oktober 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter...

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

M

Frågor om livet: Vad tror jag själv?

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Re

Livsfrågor

Livsfrågor är de stora frågorna som vi alla ställer oss under livets gång. Livsfrågor handlar om meningen med livet och...

Relaterade taggar

Re
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är kreationism?

av: Mattias Axelsson
2022-10-05

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om kreationism.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna