Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att försöka besvara dessa frågor. Själva ordet religion kommer från latinets re-ligare vilket betyder ungefär att åter-knyta, åter-skapa. Det som återskapas är kontakten med vårt ursprung.

I centrum av alla religioner finns mysteriet, eller det heliga. En religiös människa försöker på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva det heliga. Detta görs genom tro, ritualer och myter.

I SO-rummets introduktionstext till avsnittet om religion hittar du en mer utförlig beskrivning av vad religion är.

Relaterade taggar:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Vad är religion?

M
Hanna Hägerland
2017-01-05
Inom religionsvetenskapen, det vill säga den vetenskapliga disciplin som studerar religion vetenskapligt, finns en mängd olika religionsdefinitioner. Det betyder att det finns många sätt att...

Länkar om Vad är religion?

Sortera efter:
          

Flipp (9:15 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom olika syner på religionens roll i samhället. 

Spara som favorit
          

Första avsnittet (25:54 min) av Världens religioner - Vad är religion, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (6: 29 min) av SO-läraren Anders Lundström som berättar om vad religion är samt varför det är viktigt att lära sig om religion (varför vi läser ämnet religionskunskap i skolan).

Spara som favorit
          

Genomgång (10:02 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om de olika världsreligionerna och andra stora religioner.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:26 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om religionens funktion i samhället genom historien. Hur religion och samhälle har påverkat varandra.

Spara som favorit
          

En genomgång av begreppet religion utifrån olika definitioner. Gjord av podcasten "Det ska gudarna veta". Vi som gör podcasten är tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia). Producerar gör Davy Larsson.

Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 2 sid) om religion för de yngre. Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Spara som favorit
          

Programserie (ca 28 min per avsnitt) från UR om religionen och livsfrågor. Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

Spara som favorit
          

En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1. Presentationen förklarar begreppet "religion" utifrån delarna tro, riter och tradition

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (12:23) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om islam, med fokus på islam idag. Vad tror muslimer på? Hur praktiserar muslimer sin tro? Hur påverkar islam samhället?

Spara som favorit
          

”Människor och makter – en introduktion till religionsvetenskap” är en bok i pdf-format (96 sid), utgiven av Högskolan i Halmstad 2008. Boken ger många infallsvinklar till hur man bör studera religion och tänka kring religion. Boken riktar sig främst till studenter och forskare på högskolenivå men kan även tänkas vara användbar som referensverk för gymnasieelever.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Teologiska rummet som handlar om religionspsykologi. Idag är det ett religionspsykologi ett ämnesområde som samlar mängder av studenter. Författarna Owe Wikström och Antoon Geels samtalar om vad som skiljer religionspsykologin den från andra specialområden inom psykologin. Och om man kan svara på frågan om när religion är en konstruktiv kraft och när den blir destruktiv?

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om religionsfenomenologi. Religionsfenomenologin sysslar med religionen som fenomen för dem som studerar den, d.v.s. den ställer frågan vad det är som utmärker en religion. Här berättas om religionsbegreppet, magi, religionens utveckling, gudstro, gemenskap, kulten, riten och döden.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel och länksida i Wikipedia där du kan läsa om religion. Här finns också massor av länkar till andra artiklar som handlar om religion, religiositet, religioner och religiösa riktningar.

Spara som favorit
          

På den här webbplatsen hittar du en skiss som visar de två vanligaste typerna av religionstolkning som finns i världen. Här kan du också läsa om vad religion är samt om religionens språk i myt och rit. Webbsidan upprätthålls av Utbildningsstyrelsen i Finland och riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit