Taoismen - den ödmjuka kinesiska livsfilosofin

          

Artikel på idéhistorikern Stefan Stenudds hemsida där du kan läsa om taoismen. Att klassificera taoismen som en religion är vanskligt, åtminstone om man ska utgå från dess främsta och äldsta skrift, Tao te ching. Bokens 81 visdomsverser nämner ingenting om ett liv efter detta, och blott snuddar i förbifarten vid tanken på något slags gud…

Kategorier:
3
Average: 3 (2 votes)