Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

Sverige är ett mycket sjörikt land. Sjöar och andra vattendrag upptar nästan 9 procent av landets areal. Det finns ca 100 000 sjöar i Sverige, men bara 10 000 av dem är större än en kvadratkilometer.
L

Sveriges fyra största sjöar.

Det exakta antalet sjöar och sjöarealen förändras ständigt på grund av bland annat landhöjningen, erosion och igenväxning.

De fyra största sjöarna representerar en fjärdedel av Sveriges totala sjöareal. Dessa är Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

Vänern

Vänern är med sina 5 519 km² Sveriges största insjö och Europas tredje i storlek. Bara Ladoga (17 700 km²) och Onega (9 700 km²)  i Ryssland är större än Vänern.

ANNONS

ANNONS

Om sjöarnas vatten

Sjöar bildas i naturliga sänkor i jordytan av det vatten som tillförs genom nederbörd direkt på sjöytan och på marken inom sjöns tillrinningsområde.

Nederbörden från tillrinningsområdet når sjön genom marken och i små eller stora vattendrag.

Vatten lämnar sjön genom avdunstning direkt från sjöytan och genom avrinning vid sjöns utlopp.

Av den nederbörd som faller direkt på sjöytan avdunstar i genomsnitt ungefär hälften.

Vänern upptar 1,2 procent av Sveriges yta. Det motsvarar ungefär halva Skånes storlek. Sjöns medeldjup är 27 meter och största djupet ligger på 106 meter.

Det är många älvar som rinner ut i Vänern. Sjön är 140 kilometer lång och 75 kilometer bred på det bredaste stället. Klarälven som flyter genom Värmland ner till Vänern bidrar med det största vattentillflödet.

Vänerns utlopp - Göta älv - är Sveriges största vattendrag med avseende på både medelvattenföring och dräneringsområde. Göta älv mynnar i Kattegatt.

Vänern har livlig sjöfart. Stora fartyg kan gå från Göteborg till hamnarna i Vänern. Sjöfartsleden som kallas för Trollhätte kanal har flera slussar.

Vänern står i förbindelse med Vättern och Östersjön genom Göta kanal.

I Vänern finns de vanligaste sötvattensfiskarna som gädda, abborre, gös och lake. Det finns även en del lax i Vänern.

Vättern

Vättern är den näst största insjön i Sverige. Dess yta är 1 893 km². Vättern är 130 kilometer lång och 31 kilometer bred på det bredaste stället. Vättern är en djup sjö. Medeldjupet är 40 meter och det största djupet, 128 meter, ligger mellan Visingsö (intill Gränna) och Jönköping.

Sjön har mycket klart och kallt vatten. Vättern, som är näringsfattig, är fattig vad gäller våra vanliga insjöfiskar. Men fjällsjöfiskar som röding och laxöring trivs bra i sjön. Vidare finns hornsimpa och en del kräftdjur som utgör kvarlevor från den tid då Vättern utgjorde en del av den baltiska issjön och ishavet.

Mälaren

Mälaren ligger i Svealand och är Sveriges tredje största sjö med sina 1 078 kvadratkilometer. Medeldjupet är 10 meter och det största uppmätta djupet beräknas till 70 meter.

Största tillflöden är Arbogaån, Eskilstunaån, Kolbäcksån och Fyrisån.

Mälaren var tidigare en vik av Östersjön, men isolerades under 1100-talet på grund av landhöjningen. Mälarens utlopp är Norrström i Stockholm.

Vattenkvalitén har stark förbättrats de senaste tio åren. Drygt två miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren.

Fartygstrafiken till Västerås och Köping genom Hammarbyleden i Stockholm och Södertälje kanal är livlig.

ANNONS

ANNONS

Hjälmaren

Hjälmaren är Sveriges till storleken fjärde sjö med 477 kvadratkilometer. Hjälmaren är en grund sjö med ett medeldjup på endast 6,1 meter. Största djup är 22 meter.

Sjön är belägen mellan Västmanland, Södermanland och Närke.

Hjälmaren är en näringsrik slättsjö och de största tillflödena är Svartån och Kvismare kanal.

Hjälmaren förorenas av växtnäringsämnen från jordbruket och från industrin i Örebro. På 1880-talet sänktes Hjälmaren 1,9 meter och 190 kvadratkilometer torrlades.

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Lätta fakta om sjöar

LÄS MER: Sex kända öar i svenska sjöar

LÄS MER: Lätta fakta om älvar

Visste du att:

 •  Sveriges djupaste sjöar finns i de nordligaste delarna av landet. Djupast är Hornavan, med ett största djup av 228 meter.
 •  Det vanligaste sjönamnet i Sverige är Långtjärnen. Andra vanliga namn är Svarttjärnen, Stortjärnen, Aborrtjärnen och Lillsjön. Närmare 40 000 av landets sjöar är dock namnlösa.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ungefär hur många sjöar finns det i Sverige?
   
 2. Ge exempel på att Vänern är en stor sjö.
   
 3. Varför finns det inte så mycket vanlig svensk insjöfisk i Vättern?
   
 4. Var ligger Mälaren?
   
 5. Vilka av sjöarna är den djupaste respektive grundaste?
   

 

Litteratur och webbsidor:

Bra böckers lexikon 2000, Bra böcker, 1995-1999

https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/svenskt-vattenarkiv

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sveriges-sjoar-1.4221

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 5 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna