Gustav II Adolf - svensk hjälte och protestantisk messiasfigur

Under den nationalromantiska eran vid senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet fördes många historiska gestalter fram i rampljuset runt om i Europa med syfte att stärka den nationella identiteten och öka lojaliteten till staten. Gustav II Adolf - som ikläddes rollen som hjältekung och protestantismens försvarare - är en av våra mest kända svenska exempel.
M

Gustaf II Adolf före slaget vid Lützen. Målning från 1900, gjord av Nils Forsberg (1842-1934).

Svenskt 1800-tal och Gustav II Adolf

Man kan säga att under 1800-talet och tidigt 1900-tal förekom näst intill en dyrkan av Gustav II Adolf. Dagarna före Gustav Adolf-jubiléet i december 1894 låter en smörfirma införa en grovstilt annons med följande text:

"Till 300-årsdagen af Hjeltekonungens Födelse, Ärade Herrskaper! Herrar Militärer och Hotellvärdar: Reqviereren i tid Gustav Adolfsbysten till edra smörgåsbord! Minimumviqt 1 kg".

Idag kan man kanske inte få en smörbyst av Gustav II Adolf, men Gustav Adolfbakelser kan vi äta i november.

ANNONS

ANNONS

Gustav II Adolf kom att stå i spetsen för protestantismen när den kämpade mot katolicismen om herraväldet i Europa. Protestantismen var starkt knuten till den svenska nationella kulturen och här gäller det alltså att bevara själva kärnan i nationen. Således blir kampen mot katolicismen till en nationell frigörelsekamp, där det nationella engagemanget har utvidgats till att gälla den protestantiska världen. I Topelius' Fältskärns berättelser finner vi bilden av den lömske, fanatiske katolske jesuiten med dolken dold i ett krucifix:

"Kätchen, akta dig att tala illa om munkarnas mässor! Minns, att vår biktfader, pater Hieronymus, är medlem av Jesu heliga orden, liksom han är medlem av den heliga inqvisitionen. Stottsfängelset är både djupt och mörkt".

Mot jesuiten står den ädle, rättrogne Gustav Adolf.

Kyrkan och den nationella identiteten

Gustav II Adolf är idag kanske mest känd för att han 1632 stupade i dimman på Lützens slagfält. I Lützen hålls fortfarande en ceremoni varje år i november med musik och skådespel. Men han har således också stått som en representant för den protestantiska kyrkan.

De serbiska prästerna talar på 1990-talet, mitt under brinnande krig, om hur deras folk under historiens gång förjagats som hundar av muslimer och katolska kroater. Även muslimernas prästerskap talar om sin längtan efter en muslimsk stat. De vill rensa sina nationer från den syndiga och lösaktiga västerländska kulturen - "den stora satan".

Skolplansch från sekelskiftet 1900. Gustav II Adolf framställd som en inspirerande hjältekung i spetsen för sina tappra svenska och finska soldater under ett kavallerianfall mot de katolska trupperna.

Kyrkan och religionen handlade om nationell identitet, inte bara om kommunikation med Gud. Den franske författaren och nationalisten Maurice Barrès talar vid sekelskiftet 1900 om religionen och kyrkan som ett arv från fäderna, något som finns i själva jorden vi trampar. Barrès talar om katolicismen. Men den katolska läran hade i hans skrifter samma betydelse för fransk nationalism, som protestantismen hade för svensk nationalism.

År 2000 upphörde vi att ha en statskyrka i Sverige. I vårt sekulariserade samhälle förknippas inte längre religionen med den svenska nationen. Visserligen konfirmerar sig många ungdomar än idag. Konfirmationen har i viss mån med tradition och svenska seder att göra. En majoritet av svenskarna vill också behålla de gamla kyrkobyggnaderna ute i landet. Man tycker att de är vackra och kanske att de på något sätt har med traditionen att göra. De som invandrat till Sverige under senare tider ser ofta också en stark förankring mellan sin nationella kultur och sin religion. Religion har alltså fortfarande något att göra med nationell kultur i Sverige såväl som i övriga världen.

ANNONS

ANNONS

Hjälten Gustav II Adolf

Mellan åren 1865-1871 enades Tyskland under Preussens ledning. Enandet hade genomförts genom krig, först med Österrike och sedan Frankrike. De protestantiska tyska staterna i norra Tyskland besegrade det katolska Österrike, de katolska länderna i Sydtyskland och det katolska Frankrike. I det nya Tyskland där det protestantiska Preussen dominerade såg man med stolthet på sina protestantiska traditioner. Gustav II Adolf lyftes fram som den främste historiske hjälten. Man betraktade honom som de tyska protestanternas räddare på 1600-talet.

I såväl Sverige som Tyskland talade man under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet om ett gemensamt protestantiskt kulturarv. Många ansåg att det var en stor tur att Tyskland enats under det protestantiska Nordtyskland. Om Tyskland istället blivit katolskt hade det varit verkligt olyckligt, ansåg man.

Gustav II Adolf död vid Lützen 6 november 1632. Detalj från en målning gjord av Carl Wahlbom (1810–1858).

Möjligen hyste Gustav II Adolf planer på att försöka bli tysk kejsare. En av dem som tar upp den frågan är Helmuth von Moltke. Han var preussisk militär och det var han som "med blod och järn", genomförde Tysklands enande. Moltke tycks inte ha haft något emot om den svenska 1600-talskungen även blivit tysk kejsare:

"Nå, vi tvivlar inte på det. Men om han hade fått igenom sin plan hade det varit en olycka för oss? Han var en furste av germansk stam, han skulle så helt ha blivit tysk att Sverige i fortsättningen endast skulle ha varit en tysk provins".

Under förra sekelskiftet florerade också en rasmystik. Det protestantiska arvet förknippades med "nordgermanerna" och Gustav II Adolf framställdes som en nordgermansk hjälte. Denna hjältedyrkan låg också i linje med framställningen av Siegfrid i Wagners populära verk Niebelungens ring.

Även i tidigare tysk historieskrivning hade man talat uppskattande om Gustav II Adolf. Den tyske poeten Arndt levde under Napoleonkrigens tid (vid 1800-talets början). Han propagerade för ett tyskt befrielsekrig mot fransmännen. Arndt hyste ett rent hat mot fransmännen. Han ställde också det protestantiska Nordtyskland med Gustav II Adolf och det katolska Sydtyskland med jesuiterna mot varandra.

ANNONS

ANNONS

Splittraren

Men det finns också många i Tyskland som har en annan syn på Gustav II Adolf: "Han räddade inte protestantismen. Istället slet han sönder riket, förrådde landet och berövade Tyskland dess nationella ära och anseende." De som har denna negativa syn på Gustav Adolf tycker det är märkligt, att han ändå hyllas i Tyskland och att man för tyska pengar uppför minnesmärken över honom. Detta sker alltså trots att många är ense om att Tysklands splittring blev förstärkt genom Sveriges ingripande och genom freden år 1648.

Vi vet att trettioåriga kriget medförde enorma lidanden för det tyska folket. Omfånget av dessa lidanden har varit och är föremål för en stor debatt. Ungefär 40 procent av den tyska lantbefolkningen föll offer antingen för själva kriget och för de epidemier som rasade under kriget. Förlusterna bland stadsbefolkningen var något lägre, ca 33 procent.

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige

LÄS MER: Gustav II Adolf

LÄS MER: Varför och hur blev Sverige en stormakt?

LÄS MER: Propagandans historia

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur användes bilden av Gustav II Adolf som hjältekung för att stärka den svenska nationella identiteten under 1800-talet och början av 1900-talet?
   
 2. Vilken roll har den protestantiska kyrkan spelat i den svenska nationella identiteten?
   
 3. Hur påverkade upphörandet av statskyrkan år 2000 synen på religionens koppling till den svenska nationella identiteten?
   
 4. Hur har synen på Gustav II Adolf varierat i Tyskland, och vilka konsekvenser ansågs hans agerande ha haft för Tysklands nationella sammanhållning?
   
 5. Beskriv hur Gustav II Adolfs beslut att ingripa i det trettioåriga kriget kom att påverka Sverige och Tyskland på 1600-talet.

Fundera på:

 1. Resonera kring hur Gustav II Adolfs image som en nordgermansk hjälte och protestantisk Messias har påverkat den svenska och tyska nationalismen. Är det bra eller dåligt att föra fram historiska figurer som symboler för nationell identitet?
   
 2. Ge exempel på andra historiska gestalter som har fått en liknande hjältestatus som Gustav II Adolf i sina hemländer.
   


Litteratur:
Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien, del 17, Norstedt, 1902
Göran Rystad (red.), Historia kring trettioåriga kriget, Wahlström & Widstrand, 1994
Herbert Langer, Trettioåriga kriget, 1989
Sverker Oredsson, rker, Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget, Lund: Univ. Press, 1992
Reise in die Geschichte, Dortmund, 1987
Zacharias Topelius, Fältskärns berättelser, Bonnier, 1883
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 9 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om...

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Nationalismens historia

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Från och med 1800-...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Karl XII

Fältherrar

Genom historien har de stora fältherrarna varit mycket olika sinsemellan. Samma kan sägas om deras...

Hi
Porträtt

Gustav II Adolf

Gustav II Adolf (1594-1632) var son till Karl IX och Kristina av Holstein. Han var Sveriges kung i...

Hi
soldater

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt 1618-1648 som i huvudsak utspelade sig på tysk...

Hi
iran

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1990-1999

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-25

Mattias, Julia och Kristoffer drar projektet om 1900-talet i land och avslutar med ett avsnitt om 90-talet. Ekonomisk kris, arbetslöshet, internetabonnemang, Robinson, Nile City, reklamradio, fotbolls-VM och en oändlig rad av dokusåpor.

+ Lyssna