Ekonomisk politik - hur funkar det?

Av: Magister Mitter |
Tid:
9:37
|
|
          

Genomgång (9:37 min) där samhällskunskapsläraren Janne Mitterer tillsammans med en kollega förklarar vad ekonomisk politik går ut på. Varför bedrivs ekonomisk politik? Vad är den ekonomiska politikens mål? Vad är finanspolitik? Vad är lågkonjunktur respektive högkonjunktur? Vad är penningpolitik, ränta och inflation? Osv...

5
Average: 5 (1 vote)