Tagg om sexualundervisning

Sexualundervisning

Det finns många olika sätt att organisera skolans sexualundervisning. Här följer några utgångspunkter som RFSU har tagit fram:

- Sexualundervisningen behöver ske återkommande över tid, såväl under läsåret som under skoltiden.

- Den ska ge ett allsidigt perspektiv på sexualitet, sexuell hälsa, kön och relationer.

ANNONS

ANNONS

- Den behöver utgå från elevernas frågor och behov samt göra eleverna delaktiga i undervisningen.

- Den ska ge både faktakunskaper och möjlighet till samtal och reflektion.

På internet finns bra komplement till skolans sexualundervisning. Många sajter erbjuder dessutom hjälp och ger dig möjlighet att ställa frågor och få svar kring känsliga ämnen.

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Text: Robert de Vries (red.)

I materialet här nedan hittar du sajter och artiklar som fokuserar på tema om sexualitet och samlevnad.

Uppdaterad:
09 augusti 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sexualundervisning

Fair Sex - ett digitalt läromedel om trafficking, sex och mänskliga rättigheter

av: RealStars
Högstadiet, Gymnasiet

Fair Sex - sex på lika villkor med ömsesidig respekt, tar ställning mot alla typer av sexuella övergrepp och kränkningar.

+ Läs mer

Youmo i praktiken - samtala om sexualitet, hälsa och jämställdhet

av: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Högstadiet, Gymnasiet

En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

+ Läs mer

Sex på kartan - en tecknad film om sex

av: RFSU
Högstadiet, Gymnasiet

”Sex på kartan” är en klassiskt handtecknad film som talar klarspråk och bygger på ungdomars egna frågor. Filmen är tänkt att användas i sexualundervisningen på högstadiet.

+ Läs mer

Artiklar om Sexualundervisning

Sponsrad

Värdegrundsarbete i skolan

av: Kunskapskraft & Media
2019-05-24

Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens...

+ Läs mer

Länkar om Sexualundervisning

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS