Svensk slavhandel

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om svenskt slaveri från medeltiden fram till början av 1800-talet. Svensk slavhandel bedrevs främst under Sveriges äldre historia. Allt slaveri och slavhandel förbjöds i Sverige år 1335. Slavhandel återkom dock utanför det egentliga Sverige under 1600-talet och 1700-talet i de svenska kolonierna Cobo Corso och Saint-Barthélemy...

4
Average: 4 (1 vote)