Spiritismens historia

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om spiritualism och dess historia. Spiritualism är övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar. I mycket äldre kulturer har denna kontakt ofta kanaliserats av en schaman eller medicinman som hade en central plats i samhälls- eller bygemenskapen...

Kategorier:
2.5
Average: 2.5 (2 votes)