Kristen etik - en överblick

Av: Mikael Bruér |
Tid:
6:36
|
|
YouTube
          

Genomgång (6:36 min) av SO-läraren Mikael Bruér som förklarar vad kristen etik går ut på.

4.666665
Average: 4.7 (6 votes)