M

Swazilands geografi

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Swaziland är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

Vid gränsen mot Moçambique löper bergskedjan Lebombo. Därifrån sluttar Swaziland ned mot ett varmt och fuktigt lågland, Låga Velden, som följs av Mellersta Velden med behagligare klimat och bördig jord. Västerut stiger landet igen mot en gräsbevuxen högslätt, Höga Velden.

Flera floder rinner genom Swaziland i väst-östlig riktning, bland andra Komati i norr och den stora Usutu längre söderut.

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Swaziland är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

Vid gränsen mot Moçambique löper bergskedjan Lebombo. Därifrån sluttar Swaziland ned mot ett varmt och fuktigt lågland, Låga Velden, som följs av Mellersta Velden med behagligare klimat och bördig jord. Västerut stiger landet igen mot en gräsbevuxen högslätt, Höga Velden.

Flera floder rinner genom Swaziland i väst-östlig riktning, bland andra Komati i norr och den stora Usutu längre söderut.

Hårt utnyttjande av savann- och stäppområden för bland annat sockerrörsodling har utarmat växt- och djurlivet. Det finns bara enstaka exemplar kvar av leopard och impala- och stenantilop.

Klimat

Swaziland har ett varmt, subtropiskt klimat året om. Varmast är det i den östra delen av låglandet. Mest regn faller i väster, medan låglandet österut får ganska lite nederbörd.

  Swazilands flagga.

  Naturtillgångar

  Swaziland har tillgångar av kol, diamanter, guld, tenn, kaolin (porslinslera), talk, järnmalm och kiselsyra, men numera bryts endast stenkol, sten och lite järnmalm. Gruvindustrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) har stadigt minskat ända sedan 1960-talet, från en tiondel till mindre än en procent några år in på 2010-talet.

  Jordbruk

  Fyra femtedelar av befolkningen i Swaziland livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den allra viktigaste grödan för hushållen är majs.

  Industri

  Industrin bidrar till omkring hälften av Swazilands bruttonationalprodukt (BNP). Landets industrialisering har gått snabbt, bland annat till följd av att utländska företag har investerat i livsmedelsfabriker.

  Turism

  Swazilands bergiga landskap och naturreservat med vilda djur borde kunna göra landet till ett turistparadis.

  Sydafrikanska företag har investerat i turistanläggningar, och EU och Världsbanken ger bidrag till en utveckling av turistindustrin. 2013 kom cirka 1,4 miljoner turister till Swaziland, de allra flesta från Sydafrika.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Swaziland.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Swazilands geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Swazilands historia

  Historia om Swaziland. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

  Fakta om Swaziland

  Aktuell samhällsfakta om Swaziland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...