M

Swazilands geografi

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Swaziland är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Swaziland är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

ANNONS

ANNONS

Vid gränsen mot Moçambique löper bergskedjan Lebombo. Därifrån sluttar Swaziland ned mot ett varmt och fuktigt lågland, Låga Velden, som följs av Mellersta Velden med behagligare klimat och bördig jord. Västerut stiger landet igen mot en gräsbevuxen högslätt, Höga Velden.

Flera floder rinner genom Swaziland i väst-östlig riktning, bland andra Komati i norr och den stora Usutu längre söderut.

Swaziland
Bild: Utrikespolitiska institutet
Hårt utnyttjande av savann- och stäppområden för bland annat sockerrörsodling har utarmat växt- och djurlivet. Det finns bara enstaka exemplar kvar av leopard och impala- och stenantilop.

Klimat

Swaziland har ett varmt, subtropiskt klimat året om. Varmast är det i den östra delen av låglandet. Mest regn faller i väster, medan låglandet österut får ganska lite nederbörd.

Naturtillgångar

Swaziland har tillgångar av kol, diamanter, guld, tenn, kaolin (porslinslera), talk, järnmalm och kiselsyra, men numera bryts endast stenkol, sten och lite järnmalm. Gruvindustrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) har stadigt minskat ända sedan 1960-talet, från en tiondel till mindre än en procent några år in på 2010-talet.

Swazilands flagga.

Jordbruk

Fyra femtedelar av befolkningen i Swaziland livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den allra viktigaste grödan för hushållen är majs.

ANNONS

Industri

Industrin bidrar till omkring hälften av Swazilands bruttonationalprodukt (BNP). Landets industrialisering har gått snabbt, bland annat till följd av att utländska företag har investerat i livsmedelsfabriker.

Besök Landguiden och läs mer om Swaziland.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Swazilands geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Swazilands geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Swazilands historia

Historia om Swaziland. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Swaziland

Aktuell samhällsfakta om Swaziland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...