M

Swaziland idag

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Befolkning

Swazilands första invånare tillhörde samlar- och jägarfolken san (förr kallade bushmän) och khoikhoi. Dessa trängdes gradvis undan av invandrande bantufolk med början på 1400-talet.

Religion

En stor del av befolkningen i Swaziland är på ett eller annat sätt påverkad av kristendomen. Mer än hälften av invånarna räknas som kristna, medan övriga bekänner sig till traditionella afrikanska religioner.

Antal invånare: 1 367 250 (2017)
Huvudstad: Mbabane

Befolkning

Swazilands första invånare tillhörde samlar- och jägarfolken san (förr kallade bushmän) och khoikhoi. Dessa trängdes gradvis undan av invandrande bantufolk med början på 1400-talet.

Religion

En stor del av befolkningen i Swaziland är på ett eller annat sätt påverkad av kristendomen. Mer än hälften av invånarna räknas som kristna, medan övriga bekänner sig till traditionella afrikanska religioner.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Swaziland är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. I praktiken råder partiförbud och såväl parlamentet som rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. En demokratirörelse kämpar för att ändra systemet genom strejker och protestaktioner.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Swazilands flagga.

Utrikespolitik och försvar

Swaziland är genom sitt läge starkt beroende av de stora grannländerna Sydafrika och Moçambique. Landet prioriterar av handelsmässiga skäl även goda förbindelser med USA, Storbritannien och Taiwan. USA och Storbritannien har dock på olika sätt markerat mot Swazilands brist på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Ekonomi

Swaziland har en hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, mätt med afrikanska mått. Inkomsterna är dock ojämnt fördelade mellan invånarna. Fyra femtedelar av befolkningen bedriver småskaligt jordbruk och boskapsskötsel för husbehov på jord ägd av kungen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Swazilands geografi >

Utrikeshandel

Sydafrika är Swazilands i särklass viktigaste handelspartner. Grannlandet levererar nästan alla importvaror och är även största exportmarknad. Andra exportmarknader av betydelse är USA och EU.

Sociala förhållanden

I Swaziland är klyftorna djupa mellan rika och fattiga. Drygt två av tre invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, vilket innebär att de inte har tillgång till livets nödtorft. Swaziland är dessutom ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin.
 

Besök Landguiden och läs mer om Swaziland.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Swaziland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Swazilands historia

Historia om Swaziland. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Swazilands geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Swazilands geografi ur olika perspektiv.