Bild:
M

Swazilands historia

I det område som i dag utgör Swaziland har det sannolikt bott människor i närmare hundra tusen år. Folken san och khoikhoi (av kolonisatörerna kallade bushmän respektive hottentotter) räknas som de ursprungliga invånarna. De var i första hand samlar- och jägarfolk, men arkeologiska fynd tyder på att de också ägnade sig åt boskapsskötsel och jordbruk.

Under 1400-talet började bantufolket swazi vandra in i området. Enligt sägnen kom de över floden Limpopo och slog sig först ned i nuvarande Moçambique.

Dagens swaziska kungadynasti Dlamini räknar sina anor från den tiden. I mitten på 1700-talet ska kung Ngwane III ha lett sitt folk vidare över Lebombobergen till nuvarande Swaziland.

1800-talet

1800-talet började europeiska kolonisatörer från de omgivande kolonierna, främst boer och britter, lägga beslag på jordområden för att få betesmark till sin boskap. Efter hand fick boer från Transvaal i nuvarande Sydafrika den faktiska makten, även om kungahuset bestod. I början av 1900-talet tog britterna över området från boerna. Även de lät kungen sitta kvar. När de nya kolonisatörerna började utkräva skatt från den inhemska befolkningen tvingades många swaziska män att ta arbete i de sydafrikanska gruvorna för att kunna betala skatten.

Läs i Landguiden om Swazilands moderna historia från 1962 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

I det område som i dag utgör Swaziland har det sannolikt bott människor i närmare hundra tusen år. Folken san och khoikhoi (av kolonisatörerna kallade bushmän respektive hottentotter) räknas som de ursprungliga invånarna. De var i första hand samlar- och jägarfolk, men arkeologiska fynd tyder på att de också ägnade sig åt boskapsskötsel och jordbruk.

Under 1400-talet började bantufolket swazi vandra in i området. Enligt sägnen kom de över floden Limpopo och slog sig först ned i nuvarande Moçambique.

Dagens swaziska kungadynasti Dlamini räknar sina anor från den tiden. I mitten på 1700-talet ska kung Ngwane III ha lett sitt folk vidare över Lebombobergen till nuvarande Swaziland.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Swazilands historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Swaziland. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Swaziland ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Swaziland ur olika perspektiv. Swaziland, formellt Konungariket Swaziland, är en absolut monarki belägen i södra Afrika. Det är regionens minsta stat, saknar kust och gränsar till Moçambique i öst och Sydafrika i norr, väst och syd. Landet är knutet till Sydafrika genom en tull- och valutaunion. Monarkin är en av de äldsta i Afrika...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Swazilands geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Swaziland. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...