Tro och vetande - vad är kunskap (sant)?

När man talar om tro och vetande gäller det i regel en jämförelse mellan religiös tro (som man har, trots att säkra objektiva bevis helt saknas) och vetande grundat på absolut säkra bevis. Men går det att bevisa att Gud inte finns? Om Gud finns är han av en natur som inte går att undersöka. Han (om det nu är en han eller hon eller någon som saknar kön) är bortom tid och rum. Därför går det inte att bevisa Guds existens. På samma sätt går det heller inte att bevisa att Gud inte finns. Vi har ingen kunskap om Gud. Men vad är egentligen kunskap (och med säkerhet sant)? Religions- och filosofiläraren Leif Löwegren hjälper dig få klarhet i det hela.
S

Det går inte att bevisa att Gud finns, och det går inte att bevisa Gud inte finns. Vi har ingen kunskap om Gud. Men finns Gud? Vad tror du?

Under medeltiden diskuterade man intensivt hur vi människor får kunskap om Guds existens (skolastiken). Då kom man fram till att det fanns två vägar till denna kunskap:

 • dels förståndet, det rationella tänkandet, med vars hjälp man kunde bevisa Guds existens (Gudsbevisen).
 • dels uppenbarelsen tron på Gud med vars hjälp man kunde se saker som man annars inte såg.

Vad är kunskap?

Kunskap definieras idag vanligen som sann, berättigad tro. Att ha kunskap (att veta något) innebär alltså att tro något som är sant, och som man dessutom har anledning att tro.

ANNONS

ANNONS

Medeltidens skolastik

Skolastiken försökte förklara alla  kristendomens trossanningar i termer av förnuftssanningar. Målet var att framställa hela kristendomens sanning och att rationellt vederlägga de invändningar som anförts mot den.

Ibland kan man ha anledning att tro något som inte är sant. Varje gång vår hund hör en dörrklocka ringa på TV:n tror hunden att det ringer på dörren. Denna tro (som inte är sann) räknas alltså inte som kunskap.

Ibland kan man tro något som råkar vara sant, men som man inte har någon anledning att tro. Det räknas heller inte som kunskap. Till exempel om man tror att man vunnit högsta vinsten på ett lotteri, och det faktiskt är sant, men man ännu inte blivit informerad om det, så är det inte heller fråga om kunskap.

Man kan slutligen ha anledning att tro något, som också är sant, men som man trots det inte tror. Om man just fått reda på att en nära vän vunnit en stor summa pengar, kanske man har svårt att tro det, innan man själv informerat sig närmare. Så länge man inte tror på informationen, har man heller ingen kunskap.

Alla tre delarna - sann, berättigad och tro - måste alltså finnas med, för att det ska vara fråga om kunskap.

Tro står därför inte i motsatsställning till vetande, utan är tvärtom en förutsättning för vetande.

Den tro som varken är sann eller berättigad är bara tro. Men den tro som är sann och berättigad är dessutom kunskap. Kunskap är därför en äkta delmängd av tron. Men berättigad sanning, som ingen tror på, är heller ingen kunskap.

När man talar om tro och vetande gäller det i regel en jämförelse mellan religiös tro (som man har, trots att säkra objektiva bevis helt saknas) och vetande grundat på absolut säkra bevis.

Vi har ingen kunskap om Gud. Men vi kan tro, och många behöver det, för vi vet ju inte om Gud finns.

LÄS MER: Religion och vetenskap

LÄS MER: Att vara människa

LÄS MER: Skolastiken

PODCAST: Världsreligionernas gudsuppfattning

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför går det inte att bevisa att Gud finns eller inte finns enligt texten?
   
 2. Under medeltiden fanns det två sätt att få kunskap om Gud. Vilka var dessa två sätt?
   
 3. Beskriv hur skolastiken försökte förklara kristendomens trossanningar.
   
 4. Ge exempel på något som inte räknas som kunskap, trots att man tror på det.
   
 5. Vad är skillnaden mellan tro och vetande enligt texten?
   


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
 

Senast uppdaterad: 28 oktober 2023
Publicerad: 16 oktober 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Häst

Människans syn på hästen som helig varelse

Kontakten mellan hästen och människan har funnits alltsedan mänsklighetens vagga. Relationen har...

SO-rummet bok
S

Naturreligion - ett samspel med naturen

I vissa religioner framträder människans samhörighet med naturen särskilt tydligt. Naturens krafter...

SO-rummet bok
S

Naturreligion i afrikanska samhällen

En grundtanke i afrikansk livssyn är att människans liv bildar en helhet. Afrikaner tycker att...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

M

Frågor om livet: Vad tror jag själv?

Människor har alltid funderat på och diskuterat livsfrågor av olika slag. Svaren varierar mellan...

SO-rummet bok
S

Argument mot Guds existens

De vanligaste sätten att argumentera mot Guds existens är de som utmynnar i agnosticism eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Relaterade taggar

Re
Ljusinsläpp genom kyrkofönster.

Gudssyn eller gudsbild

En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Re
universitet

Skolastik

Skolastik är en sammanfattande benämning på de teoretiska studier och diskussioner om de kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är kreationism?

av: Mattias Axelsson
2022-10-05

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om kreationism.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna