Terra nullius - obebott land

För de vita kolonisatörerna var urbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark). I den här artikeln kan du läsa kortfattat om hur det gick för urinvånarna i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika.
M

När de första engelsmännen bosatte sig i Australien för ungefär 200 år sedan fanns det redan människor där. De brittiska nybyggarna trängde bort aboriginerna från deras marker.

Aboriginer i Australien

James Cook fann vid sin ankomst kring 1770 Australien mycket glest befolkat. Men urbefolkningen fanns där, sedan minst 50 000 år invandrade via Asien. Aboriginer har de kallats, och de levde som jägare och samlare. Deras kultur och tro hängde ihop med naturen omkring dem.

Eftersom aboriginerna inte odlade jorden och inte var bofasta fastslog kolonisatörerna att de inte hade någon äganderätt till jorden. Hela kontinenten var ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark) när de vita anlände. Alltså bara att ta för sig. Aboriginerna hade inte ens rätt att leva, ansåg många. Eftersom de inte levde som européerna och inte slet på åkrarna i sitt anletes svett, så borde de utrotas. Först jagades de bort av fårägare, som ville ha mark. De placerades i reservat, stora områden där de till nöds kunde livnära sig. Då kom bomullsodlare och tog även den marken.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Aboriginer som gjorde motstånd, avrättades brutalt, även kvinnor och barn. Mord och våldtäkter i tusental fick pågå. Inget av detta bestraffades. Polisen deltog ju själv med stor iver. Det hände att aboriginer förgiftades medvetet med arsenik eller stryknin som blandades i deras mjöl. Smittämnen till svåra sjukdomar överfördes till dem.

Under 1800-talet inrättades rena koncentrationsläger där mängder av aboriginer föstes samman. Där sattes de på svältkost och flertalet svalt ihjäl. Den här utrotningen av ett helt folk kulminerade (var som värst) under 1880-talet. Av t.ex. de fem tusen aboriginer som hundra år tidigare levt på Tasmanien fanns inte en enda efterlevande kvar.

Maorier i Nya Zeeland

I Nya Zeeland kallas urbefolkningen maorier, som på 800-talet invandrade från Polynesien. Maorierna visade sig mycket stridbara. Genom ett avtal med brittiska regeringen 1840 blev de brittiska medborgare och garanterades rätt till sin mark och sin kultur. Men de vita sökte ständigt kryphål i det här avtalet, för de ville åt maoriernas jord. 1860-1872 gjorde maorierna på Nordön revolt. De dödades i striderna, besegrades och regeringen beslagtog det mesta av deras mark.

Maoriernas ställning förbättrades mycket under sista hälften av 1900-talet. De kan gå till en särskild domstol och kräva tillbaka jord som de blivit orättvist berövade så långt tillbaka som på 1800-talet.

Den nordamerikanska urbefolkningen och inuiter

Under de vita kolonisatörernas framträngande mot väst i USA lade jordbrukare och boskapsskötare beslag på allt större landområden där urfolken tidigare levt. Dessa tilldelades särskilda områden, så kallade reservat, där de trängdes samman utan möjligheter att leva som de tidigare gjort av exempelvis jakt och fiske.

Upptäcktes värdefulla naturtillgångar i reservaten, som olja eller malmer, flyttades urfolken med tvång till nya, ännu kargare områden. Alkoholism, apati och sjukdomar spred sig.

I Kanada trängdes urbefolkningen undan av pälsjägare och bönder från Europa. Liksom i USA sökte sig de vita från öster mot väster, från Atlanten till Stilla havet. Brittiska regeringens utsända pressade fram avtal med urfolkens hövdingar. I dem avstod urfolken från väldiga landområden som mot viss betalning övergick till de vita. Motstånd möttes med våld. Massor av urinvånare dödades.

ANNONS

ANNONS

Inuiterna, som bodde långt i norr, var länge opåverkade av europeisk invandring. Men när kontakterna blev tätare drabbades även de av sjukdomar, alkoholism och kriminalitet. Tidigare hade de rört sig över mycket stora områden som jägare och fiskare, och på så vis kunnat försörja sig. Nu inskränktes deras vandringar och de blev mera bofasta. De blev beroende av bidrag med mat och pengar för att överleva.

Mot slutet av 1900-talet förbättrades villkoren för både den nordamerikanska urfolken och inuiter. De har fått möjligheter till utbildning, jobb och hälsovård. Deras egna kulturer och språk uppskattas och får stöd. Båda dessa minoriteter ökar i antal. Men i förhållande till övriga kanadensare har de sämre utbildning, högre arbetslöshet och blir därmed fattigare. I Kanada lever idag ca 700 000 människor som tillhör urbefolkningen, 400 000 mestiser (blandning infödda och européer) samt 50 000 inuiter.

Sydafrika

I Sydafrika gick det till på liknande sätt när de inflyttade boerna kom dit. Landet var tomt, menade de. Att khoikherna (hottentotterna) vandrade där med sina boskapsjordar och sanfolket (bushmännen) levde där som kringströvande jägare och samlare bortsåg boerna helt ifrån.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur utnyttjade de nämnda urfolken marken?
   
 2. Varför använde kolonisatörerna uttrycket ”terra nullius”?
   
 3. I vilka områden/länder förekom krig och  tvister kring terra-nullius-inställning hos kolonisatörerna?
   
 4. Vilka följder för urbefolkningen fick dessa åsikter hos kolonisatörerna?
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 17 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

M

Jeans - en framgångsrik historia

Jeansmodet överskrider kön, ålder och klass. Byxorna har en tidlös design och har numera blivit en...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Aboriginernas historia

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

Hi

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Urfolken har med tiden...

Hi
Karta

Australiens historia

Historia om Australien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Nya Zeelands historia

Få en helhetsbild av Nya Zeelands historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Hi
Karta

Kanadas historia

Historia om Kanada. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Amerikanska urfolk

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning.De första...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Koreakriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om ett av de första krigen under kalla kriget - Koreakriget.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Presidentvalet i USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-20

Julia, Mattias och Kristioffer reder ut hur presidenten i USA väljs.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad var kalla kriget?

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

USA:s politiska system

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-16

USA är ett land vars politiska system skiljer sig mycket från t.ex. det svenska. Mattias, Julia och Kristoffer reder ut vad som är vad.

+ Lyssna