Terra nullius - obebott land

För de vita kolonisatörerna var ursprungsbefolkningens äganderätt till sin mark obefintlig. Kolonialmakterna betraktade nämligen nästan allt erövrat land som ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark). I den här artikeln kan du läsa kortfattat om hur det gick för urinvånarna i Australien, Nya Zeeland och Nordamerika.
M

När de första engelsmännen bosatte sig i Australien för ungefär 200 år sedan fanns det redan människor där. De brittiska nybyggarna trängde bort aboriginerna från deras marker.

Aboriginer i Australien

James Cook fann vid sin ankomst kring 1770 Australien mycket glest befolkat. Men urbefolkningen fanns där, sedan minst 50 000 år invandrade via Asien. Aboriginer har de kallats, och de levde som jägare och samlare. Deras kultur och tro hängde ihop med naturen omkring dem.

Eftersom aboriginerna inte odlade jorden och inte var bofasta fastslog kolonisatörerna att de inte hade någon äganderätt till jorden. Hela kontinenten var ”terra nullius” (ingens mark, obebodd mark) när de vita anlände. Alltså bara att ta för sig. Aboriginerna hade inte ens rätt att leva, ansåg många. Eftersom de inte levde som européerna och inte slet på åkrarna i sitt anletes svett, så borde de utrotas. Först jagades de bort av fårägare, som ville ha mark. De placerades i reservat, stora områden där de till nöds kunde livnära sig. Då kom bomullsodlare och tog även den marken.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Aboriginer som gjorde motstånd, avrättades brutalt, även kvinnor och barn. Mord och våldtäkter i tusental fick pågå. Inget av detta bestraffades. Polisen deltog ju själv med stor iver. Det hände att aboriginer förgiftades medvetet med arsenik eller stryknin som blandades i deras mjöl. Smittämnen till svåra sjukdomar överfördes till dem.

Under 1800-talet inrättades rena koncentrationsläger där mängder av aboriginer föstes samman. Där sattes de på svältkost och flertalet svalt ihjäl. Den här utrotningen av ett helt folk kulminerade (var som värst) under 1880-talet. Av t.ex. de fem tusen aboriginer som hundra år tidigare levt på Tasmanien fanns inte en enda efterlevande kvar.

Maorier i Nya Zeeland

I Nya Zeeland kallas ursprungsbefolkningen maorier, som på 800-talet invandrade från Polynesien. Maorierna visade sig mycket stridbara. Genom ett avtal med brittiska regeringen 1840 blev de brittiska medborgare och garanterades rätt till sin mark och sin kultur. Men de vita sökte ständigt kryphål i det här avtalet, för de ville åt maoriernas jord. 1860-1872 gjorde maorierna på Nordön revolt. De dödades i striderna, besegrades och regeringen beslagtog det mesta av deras mark.

Maoriernas ställning förbättrades mycket under sista hälften av 1900-talet. De kan gå till en särskild domstol och kräva tillbaka jord som de blivit orättvist berövade så långt tillbaka som på 1800-talet.

Den nordamerikanska ursprungsbefolkningen och inuiter

Under de vita kolonisatörernas framträngande mot väst i USA lade jordbrukare och boskapsskötare beslag på allt större landområden där ursprungsfolken tidigare levt. Dessa tilldelades särskilda områden, så kallade reservat, där de trängdes samman utan möjligheter att leva som de tidigare gjort av exempelvis jakt och fiske.

Upptäcktes värdefulla naturtillgångar i reservaten, som olja eller malmer, flyttades ursprungsfolken med tvång till nya, ännu kargare områden. Alkoholism, apati och sjukdomar spred sig.

I Kanada trängdes ursprungsbefolkningen undan av pälsjägare och bönder från Europa. Liksom i USA sökte sig de vita från öster mot väster, från Atlanten till Stilla havet. Brittiska regeringens utsända pressade fram avtal med ursprungsfolkens hövdingar. I dem avstod ursprungsfolken från väldiga landområden som mot viss betalning övergick till de vita. Motstånd möttes med våld. Massor av urinvånare dödades.

Inuiterna, som bodde långt i norr, var länge opåverkade av europeisk invandring. Men när kontakterna blev tätare drabbades även de av sjukdomar, alkoholism och kriminalitet. Tidigare hade de rört sig över mycket stora områden som jägare och fiskare, och på så vis kunnat försörja sig. Nu inskränktes deras vandringar och de blev mera bofasta. De blev beroende av bidrag med mat och pengar för att överleva.

Mot slutet av 1900-talet förbättrades villkoren för både den nordamerikanska ursprungsfolken och inuiter. De har fått möjligheter till utbildning, jobb och hälsovård. Deras egna kulturer och språk uppskattas och får stöd. Båda dessa minoriteter ökar i antal. Men i förhållande till övriga kanadensare har de sämre utbildning, högre arbetslöshet och blir därmed fattigare. I Kanada lever idag ca 700 000 människor som tillhör ursprungsbefolkningen, 400 000 mestiser (blandning infödda och européer) samt 50 000 inuiter.

Sydafrika

I Sydafrika gick det till på liknande sätt när de inflyttade boerna kom dit. Landet var tomt, menade de. Att khoikherna (hottentotterna) vandrade där med sina boskapsjordar och sanfolket (bushmännen) levde där som kringströvande jägare och samlare bortsåg boerna helt ifrån.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Hur utnyttjade de nämnda ursprungsfolken marken?
     
  2. Varför använde kolonisatörerna uttrycket ”terra nullius”?
     
  3. I vilka områden/länder förekomkrig och  tvister kring terra-nullius-inställning hos kolonisatörerna?
     
  4. Vilka följder för ursprungsbefolkningen fick dessa åsikter hos kolonisatörerna?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 17 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Walt Disney - en amerikansk framgångssaga

Walt Disney (1901-1966) var från början en fattig pojke, som under förra seklet byggde upp ett av...

M

Coca-Colas historia

Det finns inget mer amerikanskt än Coca-Cola, samtidigt som det är en internationell dryck. Den har...

M

Sammanfattning av det armeniska folkmordet 1915

Under första världskriget utförde osmanska regeringen ett folkmord på sin kristna befolkning....

S

Armeniska folkmordet 1915

Armeniska folkmordet eller folkmordet 1915 betecknar de systematiska massakrer och övergrepp som...

ANNONS

Ämneskategorier

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Aboriginernas historia

De australiska urinvånarna kallas för aboriginer. Här hittar du fakta om aboriginernas historia.

Nordamerikas ursprungsbefolkning

Nordamerikas ursprungsbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Ursprungsfolken...

Australiens historia

Historia om Australien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Nya Zeelands historia

Få en helhetsbild av Nya Zeelands historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Kanadas historia

Historia om Kanada. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Amerikas ursprungsbefolkning

Amerikas ursprungsbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas ursprungsbefolkning. De...

SO-rummet tag typ

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.